Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to szkoła wyższa mająca znaczący wpływ na rodzimą naukę. Na długiej liście kierunków kształcenia odnaleźć można Geodezję i kartografię, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy będącej połączeniem zagadnień matematycznych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz specjalistycznych treści z zakresu geodezji i kartografii. Studenci poznają współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, zasady numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej to także umiejętności określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, czy wykonywania map gospodarczych.
W programie nauczania realizowane są takie przedmioty jak: matematyka, prawo geodezyjne i kartograficzne, zaawansowane metody opracowania obserwacji, cyfrowe przetwarzanie obrazów, gospodarka nieruchomościami, techniki pozyskiwania danych obrazowych, matematyka stosowana i metody numeryczne, satelitarne techniki pomiarowe, geodezja miejska, modelowanie kartograficzne, geodezja satelitarna, metrologia geodezyjna, fotogrametria bliskiego zasięgu, orientacja przestrzenna zobrazowań, geodezja w realizacji planów miejscowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.
Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Geodezja i kartografia, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Adam, student Geodezji i kartografii mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to czas aktywnie spędzony. Tutaj trzeba się uczyć, starać, pracować i myśleć. To uczelnia dla ambitnych i wymagających studentów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD,
 • zasad analitycznego opisu Ziemi w różnych działach geodezji i kartografii,
 • rachunku wyrównawczego,
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii,
 • wykonywania transformacji między układami,
 • obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych,
 • geodezji inżynieryjnej,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych w celu uzyskania map i ich fotointerpretacji,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • wykonywania czynności w procesie wyceny nieruchomości, 
 • pozyskiwania, interpretacji i wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej, 
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, chemia, geografia, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii 

Komentarze (0)