Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

21.03.2022

Geodezja i kartografia – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku geodezja i kartografia w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • prawo geodezyjne i kartograficzne
 • zaawansowane metody opracowania obserwacji
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów
 • techniki pozyskiwania danych obrazowych
 • metody numeryczne

 

 

Politechnika Warszawska to szkoła wyższa mająca znaczący wpływ na rodzimą naukę. Na długiej liście kierunków kształcenia odnaleźć można Geodezję i kartografię, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy będącej połączeniem zagadnień matematycznych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz specjalistycznych treści z zakresu geodezji i kartografii. Studenci poznają współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, zasady numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej to także umiejętności określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, czy wykonywania map gospodarczych.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania realizowane są takie przedmioty jak: matematyka, prawo geodezyjne i kartograficzne, zaawansowane metody opracowania obserwacji, cyfrowe przetwarzanie obrazów, gospodarka nieruchomościami, techniki pozyskiwania danych obrazowych, matematyka stosowana i metody numeryczne, satelitarne techniki pomiarowe, geodezja miejska, modelowanie kartograficzne, geodezja satelitarna, metrologia geodezyjna, fotogrametria bliskiego zasięgu, orientacja przestrzenna zobrazowań, geodezja w realizacji planów miejscowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.
 
 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Geodezja i kartografia, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Adam, student Geodezji i kartografii mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to czas aktywnie spędzony. Tutaj trzeba się uczyć, starać, pracować i myśleć. To uczelnia dla ambitnych i wymagających studentów.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i karografia studia Warszawa

Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD,
 • zasad analitycznego opisu Ziemi w różnych działach geodezji i kartografii,
 • rachunku wyrównawczego,
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii,
 • wykonywania transformacji między układami,
 • obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych,
 • geodezji inżynieryjnej,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych w celu uzyskania map i ich fotointerpretacji,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • wykonywania czynności w procesie wyceny nieruchomości, 
 • pozyskiwania, interpretacji i wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej, 
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)