Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

06.07.2022

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • ekologia i ochrona środowiska
 • rysunek techniczny i planistyczny

 

 

Politechnika Warszawska to uczelnia oferująca kandydatom niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. W ofercie dydaktycznej odnaleźć można Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także aspektów ekonomicznych i przyrodniczych. Studenci rozwijają warsztat planistyczny, a także poznają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: matematyka, informatyka, bazy danych przestrzennych, gleboznawstwo, rysunek techniczny i planistyczny, planowanie infrastruktury technicznej, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, waloryzacja krajobrazu, gospodarka nieruchomościami, analizy przestrzenne i modelowanie, systemy informacji przestrzennej, wizualizacja 3D, statystyka, ekonomika miast i regionów, projekt urbanistyczny, geodezyjne przygotowanie inwestycji. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji samorządowej, jednostkach administracji rządowej, biurach projektowych, instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju, pracowniach planistycznych.
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Aneta, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:
„Politechnika Warszawska oferuje studia dla ambitnych, którzy chcą pracować w wyuczonych zawodach. „
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Warszawa

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych,
 • posługiwania się informatycznymi programami graficznymi,
 • analizowania procesów społecznych w kontekście porównawczym,
 • metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych,
 • prognozowania i modelowania procesów przestrzennych,
 • przygotowywania ekspertyz i opinii,
 • wykorzystywania dokumentacji kartograficznej, 
 • znajomości europejskich systemów i narzędzi planowania i wspomagania rozwoju regionalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji rządowej,
 • instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
 • pracowniach planistycznych i projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)