Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska oferuje studentom szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. Jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Inżynieria chemiczna i procesowa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Studenci poznają metody projektowania reaktorów chemicznych i realizacji procesów chemicznych, metody projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, metody projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu oprogramowania CAD, a także metody matematyczne analizy kosztów realizacji procesów przemysłowych. Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej to także przygotowanie do samodzielnego zarządzania procesami przemysłu przetwórczego, czy też prowadzenia procesów wytwarzania farmaceutyków i produktów biomedycznych.
W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: matematyka, grafika inżynierska, chemia fizyczna, chemia analityczna, mechanika płynów, fizyka, kinetyka procesowa, modelowanie układów rozproszonych, mikroreaktory, procesy rozdzielania, inżynieria reaktorów chemicznych, elektrotechnika i elektronika, komputerowy rysunek techniczny. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach przemysłu chemicznego, przemysłu spożywczego, biurach projektowych, biurach rozwojowo- badawczych, fabrykach kosmetyków, jednostkach administracji państwowej, instytutach naukowo- badawczych, przemyśle farmaceutycznym.
Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Malwina, studentka Inżynierii chemicznej i procesowej mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to spełnienie marzeń. Nauka na jednej z najlepszych uczelni w kraju daje mnóstwo energii, motywuje do działania i , co ważne, daje perspektywy na przyszłość.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania technologii wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym,
 • prowadzenia i nadzorowania procesów produkcyjnych w fabrykach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiska,
 • stosowania metod opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i fizycznych,
 • projektowania aparatury przemysłowej,
 • stosowania zasad bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki przemysłowej,
 • nadzorowania pracy układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych,
 • projektowania bioreaktorów i procesów przemysłowych stosowanych do wytwarzania bioproduktów,
 • projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych,
 • pracy badawczej z mikroorganizmami i substancjami bioaktywnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach przemysłu chemicznego,
 • firmach przemysłu spożywczego,
 • biurach projektowych,
 • biurach rozwojowo- badawczych,
 • fabrykach kosmetyków,
 • firmach przemysłu farmaceutycznego,
 • jednostkach administracji państwowej,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • instytutach rozwojowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, chemia, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Komentarze (0)