Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to szkoła wyższa, którą można stawiać za wzór kształcenia technicznego. Wśród wielu kierunków i specjalności, kandydaci mogą odnaleźć Inżynierię pojazdów elektrycznych i hybrydowych, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego.
Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: geometria wykreślna, algebra, podstawy zapisu konstrukcji, elektrotechnika i elektronika, wytrzymałość materiałów, jonika i fotonika, projektowanie podstaw konstrukcji maszyn, drgania mechaniczne, materiały magnetyczne, inżynieria programowania, systemy automatyki, teoria silników cieplnych, konstrukcje inteligentne, przetwarzanie i analiza obrazów, projektowanie systemów mechatronicznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle maszyn roboczych, transporcie, energetyce.
Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Robert, student Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych mówi:
„Kierunek, który studiuję najlepiej potwierdza, że Politechnika Warszawska to nowoczesna uczelnia, która oferuje zdobycie wiedzy innowacyjnej, która będzie niezbędna w XXI wieku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię pojazdów elektrycznych i hybrydowych:

Absolwent kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych,
  • łączenia komponentów w jedną strukturę napędową,
  • budowania i analizowania modeli matematycznych komponentów układu napędowego,
  • projektowania, testowania i diagnozowania układów i systemów wieloźródłowych z akumulacją energii.

 

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych:

Absolwent kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
  • przemyśle motoryzacyjnym,
  • przemyśle maszyn roboczych,
  • transporcie,
  • energetyce. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych  - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 

Komentarze (0)