Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Politechnika Warszawska

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to szkoła wyższa, którą można stawiać za wzór kształcenia technicznego. Wśród wielu kierunków i specjalności, kandydaci mogą odnaleźć Inżynierię pojazdów elektrycznych i hybrydowych, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.
Kierunek Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego.
Studia na kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej dzielą się na trzy specjalności: Pojazdy ekologiczne, Pojazdy autonomiczne, Pojazdy niekonwencjonalne. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: geometria wykreślna, algebra, podstawy zapisu konstrukcji, elektrotechnika i elektronika, wytrzymałość materiałów, jonika i fotonika, projektowanie podstaw konstrukcji maszyn, drgania mechaniczne, materiały magnetyczne, inżynieria programowania, systemy automatyki, teoria silników cieplnych, konstrukcje inteligentne, przetwarzanie i analiza obrazów, projektowanie systemów mechatronicznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle maszyn roboczych, transporcie, energetyce.
Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Robert, student Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych mówi:
„Kierunek, który studiuję najlepiej potwierdza, że Politechnika Warszawska to nowoczesna uczelnia, która oferuje zdobycie wiedzy innowacyjnej, która będzie niezbędna w XXI wieku.”
 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych,
  • łączenia komponentów w jedną strukturę napędową,
  • budowania i analizowania modeli matematycznych komponentów układu napędowego,
  • projektowania, testowania i diagnozowania układów i systemów wieloźródłowych z akumulacją energii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych:

Absolwent kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
  • przemyśle motoryzacyjnym,
  • przemyśle maszyn roboczych,
  • transporcie,
  • energetyce. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych  - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 

Komentarze (0)