Transport Politechnika Warszawska

Transport – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Na długiej liście, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Transport, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Transport na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Transportu. Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu,  oraz analizy systemów transportowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami sterowania i zarządzania w systemach transportu, metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania ruchem, czy bezpieczeństwa systemów technicznych w transporcie. Transport na Politechnice Warszawskiej to także wiedza dotycząca prowadzenia badań w obszarze systemów transportowych i logistycznych i napraw pojazdów samochodowych.
Studia na kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej dzielą się na następujące specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu, Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, Logistyka i technologia transportu kolejowego, Logistyka i technologia transportu samochodowego, Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, Sterowanie ruchem drogowym, Sterowanie ruchem kolejowym, Sterowanie ruchem lotniczym, Telematyka transportu (na pierwszym stopniu), Audyt logistyczny, Diagnostyka samochodowa, Inteligentne systemy transportowe, Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, Logistyka i technologia transportu kolejowego, Logistyka i technologia transportu samochodowego, Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, Rzeczoznawstwo samochodowe, Sterowanie ruchem kolejowym, Sterowanie ruchem drogowym, Sterowanie ruchem lotniczym (na drugim stopniu). W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka, grafika inżynierska, podstawy budowy maszyn, elektrotechnika, mechanika techniczna, ochrona środowiska w transporcie, systemy transportowe, pojazdy szynowe i trakcja, systemy łączności w transporcie, sterowanie w transporcie wewnętrznym, lotnicze systemy łączności, sterowanie ruchem kolejowym, technologia magazynowania, prawo transportowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach transportu drogowego, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, przedsiębiorstwach transportu lotniczego, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zaplecza transportu samochodowego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Seweryn, student Transportu mówi:
„Dobra uczelnia gwarantuje uzyskanie dobrego wykształcenia. A bardzo dobra uczelnia zapewnia bardzo dobre wykształcenie. Ja wybrałem Politechnikę Warszawską, aby zdobyć najlepsze wykształcenie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji środków i infrastruktury transportu,
 • organizowania i prowadzenia badań w zakresie oceny bezpieczeństwa projektowanych i eksploatowanych urządzeń w systemach transportowych,
 • zasad projektowania oraz eksploatacji środków i elementów infrastruktury transportu,
 • opracowywania procesów technologicznych obsługi technicznej i napraw pojazdów,
 • projektowania zakładów zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierowania pracą tych zakładów,
 • prowadzenia badań w zakresie oceny stanu technicznego, trwałości, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych,
 • projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych,
 • projektowania systemów transportowych i logistycznych,
 • zasad stosowania technologii transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania,
 • projektowania urządzeń sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego,
 • budowy i użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych zorientowanych na potrzeby transportu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach transportu drogowego,
 • przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
 • przedsiębiorstwach transportu lotniczego,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach zaplecza transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych, 
 • biurach projektowych,
 • firmach dystrybucyjnych w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych, 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Transport na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki logistyka i transport w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Transportu

Komentarze (0)