Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to czołówka rodzimego kształcenia technicznego. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „Z” kandydaci odnajdą kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Inżynierii Produkcji oraz Wydziale Zarządzania. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru zasad działalności gospodarczej, projektowania systemów produkcyjnych i informatycznych, organizacji pracy i zarządzania, a także nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Studenci poznają podstawy programowania, projektowania i algorytmizacji procesów. Ponadto, uczą się modelować i doskonalić procesy produkcyjne i biznesowe. 
Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej posiadają następujące specjalności: Inżynieria procesów produkcyjnych, Systemy CAD/ CAM, Informatyczne systemy zarządzania, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej, Global Production Engineering and Management, Innowatyka i zarządzanie rozwojem, Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania. Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania jakością, mikroekonomia, ergonomia w projektowaniu wyrobów i systemów, analiza matematyczna, finanse, metrologia, algebra, podstawy organizacji i zarządzania, mechanika, encyklopedia materiałów. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach sektora finansowego, instytucjach administracji publicznej, firmach konsultingowych.
Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Kuba, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:
„Studiowanie na Politechnice Warszawskiej było moim priorytetowym planem. Udało się go zrealizować i teraz uczę się na najlepszej polskiej uczelni.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • formułowania modeli matematycznych,
 • rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • zasad sterowania procesami ekonomicznymi,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji,
 • komputerowego wspomagania prac inżynierskich. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • instytucjach sektora finansowego,
 • instytucjach administracji publicznej,
 • firmach konsultingowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, informatyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji

Studia na Wydziale Zarządzania

Komentarze (0)