Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

06.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 50
 • studia niestacjonarne II stopnia: 50

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne opracowany jest w taki sposób, aby studenci otrzymali solidne przygotowanie do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno- prewencyjnych. Oznacza to, że w toku studiów zdobywają wiedzę z obszaru bezpieczeństwa, z naciskiem położonym na specyfikę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, na dodatek z podziałem na różne drogi specjalności: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne oraz zarządzanie kryzysowe.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Z pozyskanym wykształceniem mogą odnaleźć przyszłość zawodową między innymi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, czy centrach zarządzania kryzysowego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ochrona ludności i ratownictwo
 • podstawy zarządzania kryzysowego
 • niepubliczne podmioty bezpieczeństwa powszechnego
 • patologie społeczne i przestępczość nieletnich
 • taktyka i techniki czynności dochodzeniowo-śledczych
 • kryminologia

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie naszego kraju. Jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład, Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, tworzących fundament zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają nauki społeczne, prawa człowieka, zasady funkcjonowania państwa, a także reguły analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to przygotowanie do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych.

 

Sprawdź

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zbudowany jest z takich przedmiotów jak: ochrona ludności i ratownictwo, podstawy zarządzania kryzysowego, niepubliczne podmioty bezpieczeństwa powszechnego, patologie społeczne i przestępczość nieletnich, taktyka i techniki czynności dochodzeniowo-śledczych, kryminologia, konflikty i negocjacje, marketing polityczny, interwencja kryzysowa i podstawy bezpieczeństwa personalnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać w straży granicznej, policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych, komórkach zarządzania kryzysowego, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne, a nasza uwaga skierowana jest na stolicę, należy zadać pytanie: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Wiktor, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Mnie spodobała się oferta Akademii Sztuki Wojennej przez ilość specjalności, a przede wszystkim przez to, że są bardzo ciekawe i dzięki wiedzy na nich zdobytej można wiele osiągnąć w życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • tworzenia systemów informacyjnych,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • analizy zagrożeń,
 • praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • definiowania i rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • straży granicznej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • służbach ratowniczych,
 • komórkach zarządzania kryzysowego,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • komercyjnych firmach ochroniarskich,
 • podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)