Logistyka

Logistyka

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Logistyka – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • towaroznawstwo
 • geografia gospodarcza
 • logistyka zaopatrzenia
 • infrastruktura logistyczna
 • elementy projektowania logistycznego
 • rynek usług logistycznych

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to dziesięć kierunków kształcenia, związanych z funkcjonowaniem państwa i jego bezpieczeństwem. W gronie proponowanych kandydatom dyscyplin, odnaleźć można także Logistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych. Studenci zapoznają się z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

Program nauczania złożony jest z takich przedmiotów jak: matematyka, statystyka, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, towaroznawstwo, geografia gospodarcza, logistyka zaopatrzenia, infrastruktura logistyczna, elementy projektowania logistycznego, rynek usług logistycznych, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ekonomika transportu, technologie w transporcie, podstawy logistyki wojskowej. A co czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Logistykę w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie znajdą zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytucjach naukowych.

 

Opinie

Podjęcie decyzji związanych ze studiowaniem bywa twardym orzechem do zgryzienia. Jak ułatwić życie kandydatom? Jeśli wybraliśmy kierunek Logistyka, warto zapytać: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Martyna, studentka Logistyki mówi:

„Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia dla ludzi o otwartych głowach i gotowych na wiele nowych informacji. Tutaj nie ma czasu na nudę i rzeczy zbędne. Liczy się solidna wiedza w praktycznym wydaniu.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Warszawa

Logistyka studia

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przepływem dóbr materialnych,
 • świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji pozarządowej podczas prowadzenia operacji w sytuacjach kryzysowych,
 • realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych,
 • zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej,
 • ośrodkach zarządzania kryzysowego,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Studia na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia ASW

Komentarze (0)