Obronność

Obronność

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Obronność – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku obronność w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku obronność znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • operacje i techniki operacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • bezpieczeństwo osób i obiektów
 • myśl operacyjna
 • budowa broni i amunicji
 • metody analityczno - ocenowe w zarządzaniu obronnością
 • teoria walki zbrojnej
 • współpraca cywilno- wojskowa

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to szkoła wyższa czerpiąca ze szlachetnych tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej- najwyższej uczelni wojskowej Królestwa Polskiego. A jaki kierunek kształcenia można wybrać spośród oferty edukacyjnej? Na przykład Obronność, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także w zakresie współczesnych konfliktów zbrojnych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: socjologia, operacje i techniki operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo osób i obiektów, myśl operacyjna, budowa broni i amunicji, metody analityczno- ocenowe w zarządzaniu obronnością, teoria walki zbrojnej, współpraca cywilno- wojskowa, systemy informatyczne w obronności. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Obronności w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jednostkach sił zbrojnych, resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej, resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, instytucjach naukowych.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Julek, student Obronności:

„Akademia Sztuki Wojennej to prestiżowa uczelnia, z którą żadna inna nie może się równać. Tutaj zdobywa się wiedzę praktyczną, ale przede wszystkim ważną dla całego społeczeństwa.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OBRONNOŚĆ - ważne informacje

Obronność studia Warszawa

Obronność studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Obronność w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Obronność w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur organizacji międzynarodowych, instytucji polityczno-militarnych, obronnych w skali krajowej i międzynarodowej,
 • funkcjonowania systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
 • rozstrzygania problemów związanych z obronnością,
 • analizowania i oceniania skutków zagrożeń niemilitarnych i militarnych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Obronność:

Absolwent kierunku Obronność w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • Biurze Bezpieczeństwa Narodowego,
 • jednostkach sił zbrojnych,
 • resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku obronność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Obronność - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Wojskowym ASW

Komentarze (0)