Obronność studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czy wiesz kto stoi na straży państwa? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa w strukturach bezpieczeństwa narodowego? Absolwenci kierunku studiów obronność zostaną wykształceni w zakresie obrony państwa, a w szczególności będą obeznani jak działać w sytuacjach zwiększonego ryzyka w czasie pokoju oraz w zarządzaniu kryzysowym, czy podczas wojny. Absolwent tego kierunku studiów będzie mógł pochwalić się wiedzą z zakresu obronności w wielu wymiarach, jak np. w wymiarze politycznym, ekonomicznym, militarnym, ekologicznym oraz będzie przygotowany do realizacji cywilno-wojskowych.

Jeśli jesteś zatem zainteresowany perspektywami pracy w sektorze administracji publicznej, samorządowej, państwowej, czy w służbach i straży obecnych w sektorze bezpieczeństwa - studia na kierunku obronność powinny być dla Ciebie strzałem w dziesiątkę, który zapewni Ci odpowiednią wiedzę.

 

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku będziesz uczęszczać na zajęcia, które rozwiną Twoje nowo nabyte umiejętności, dostarczą i pogłębią potrzebną wiedzę oraz wykorzystają wiedzę teoretyczną, którą posiądziesz, do zajęć praktyczych. Przykładowe przedmioty, z którymi możesz spotkać się w siatce planu zajęć to między innymi strategia obronności państwa, operacje pokojowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, podstawy teorii walki zbrojnej, dydaktyka obronna czy zarządzanie organizacją. W programie znajdą się również przedmioty, które będą poruszały kwestie ochrony życia oraz ludzkich wartości, symboli narodowych, kultury, mienia czy środowiska. Wiedza techniczna nie będzie Ci również obca, ponieważ poznasz tajniki wybranych technologii wojskowych, dzięki czemu poprawią się, bądź rozwiną umiejętności analityczne, tak ważne podczas prognozowania i oceniania ryzyka.

 

Praca po studiach

Jedną z wielu opcji po ukończeniu studiów będzie nawet gotowość i kwalifikacje potrzebne do objęcia stanowisk kierowniczych w instytucjach, które zajmują się obronnością państwa, ponieważ absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę na temat systemu obrony narodowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku obronność, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OBRONNOŚĆ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku obronność

UCZELNIE, GDZIE OBRONNOŚĆ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując obronność

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ochrony życia i wartości ludzkich
 • systemu obronnego państwa
 • eliminowania powstaych zagrożeń
 • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
 • analizy i interpretacji zagrożeń w różnej skali
 • sprawnego kierowania zespołem

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ STUDIA NIESTACJONARNE

OBRONNOŚĆ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ STUDIA I STOPNIA

OBRONNOŚĆ STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku obronność

Absolwent kierunku obronność znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • zarządzaniu zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi, czy finansowymi
 • administracji
 • służbach bezpieczeństwa
 • organizacjach militarnych
 • analityk

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ

Komentarze (1)

Mareczek odpowiedz

Mam pytanie o studia I stopnia z http://www.xxx.kandydaci/studia-i-stopnia . Konkretniej chodzi mi o bezpieczeństwo wewnętrzne. Rozumiem, że są to studia dosyć zbliżone do prezentowanej tutaj obronności i opcje zatrudnienia dla absolwentów również będą podobne?