Bioinżynieria zwierząt

Bioinżynieria zwierząt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunki studiów

Bioinżynieria zwierząt – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bioinżynieria zwierząt znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologie liposomowe
 • nanosystemy
 • białkowe regulatory ekspresji genów
 • mikrobiologia kliniczna
 • inżynieria gamet i zarodków
 • parazytologia molekularna
 • cytogenetyka

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to najstarsza rolnicza uczelnia w kraju. Jakie kierunki proponuje kandydatom? Na przykład: Bioinżynierię zwierząt, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie solidnej wiedzy na temat struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji. Ponadto, studenci zapoznają się z matematyką, fizyką, techniką i chemią i uczą się wykorzystywać wymienione dziedziny podczas wykonywania podstawowych manipulacji na materiale biologicznym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: technologie liposomowe, nanosystemy, białkowe regulatory ekspresji genów, mikrobiologia kliniczna, inżynieria gamet i zarodków, parazytologia molekularna, cytogenetyka, biotechniki rozrodu zwierząt, projektowanie zwierząt transgenicznych, techniki bioindykacyjne, technologie produkcji zwierzęcej, genetyka ewolucyjna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Bioinżynierii zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego będą mogli wykorzystać w przemyśle biotechnologicznym, laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, przemyśle nanobiotechnologicznym, instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce, jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych i kontrolnych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Ania, studentka Bioinżynierii zwierząt:

„SGGW to świetna uczelnia, w której niemal od razu odnalazłam swoje miejsce i wiedziałam, że dokonałam słusznego wyboru.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT - ważne informacje

Bioinżynieria zwierząt studia Warszawa

Bioinżynieria zwierząt studia

ADMINISTRACJA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinżynierię zwierząt:

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy komórki i zależności zachodzących pomiędzy organellami ją budującymi i ich funkcjami oraz możliwości ich technicznej transformacji,
 • struktury i właściwości podstawowych molekuł biologicznych,
 • metod, technik i technologii związanych z chowem, biotechnologią rozrodu zwierząt gospodarskich oraz modelowych dla człowieka,
 • różnorodności biologicznej organizmów,
 • wykonywania zadań badawczych,
 • wykonywania pomiarów i analiz,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale biologicznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinżynieria zwierząt:

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • przemyśle nanobiotechnologicznym,
 • instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • jednostkach edukacyjnych,
 • jednostkach kontrolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Bioinżynieria zwierząt - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach

Komentarze (0)