Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunki studiów

Inżynieria środowiska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku, 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia i ekologia
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • geodezja i kartografia
 • ochrona środowiska
 • budownictwo ogólne

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to kształcenie oparte na fundamentach wieloletniej tradycji. A jak to wygląda dzisiaj? W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci mogą wybrać, między innymi, kierunek o nazwie Inżynieria środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, takich jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, nauki o ziemia, co stanowi podstawę do zrozumienia opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Studenci poznają inżynierię wodną, inżynierię sanitarną, systemy wodno- gospodarcze, czy też rekultywację biologiczną i techniczną terenów zdegradowanych. Inżynieria środowiska w SGGW to także zaawansowana wiedza dotycząca organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inżynierii środowiska, jak również dotycząca stosowania norm i normatywów pracy oraz organizacji i kierowania budową.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: biologia i ekologia, rysunek techniczny i geometria wykreślna, geodezja i kartografia, ochrona środowiska, budownictwo ogólne, mechanika płynów, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, systemy nawodnień, termodynamika techniczna, inżynieria rzeczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w pracy projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa lądowego i hydrotechnicznego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska przyrodniczego, w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Angelika, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Po kilku latach spędzonych na studiach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wiem, że nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną. Każdy, kto tutaj przychodzi na studia czuje na pewno tak samo. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Warszawa

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geometrii wykreślnej i rysunku technicznego,
 • zasad pomiarów i opracowań geodezyjnych,
 • branżowych przepisów prawnych,
 • zasad zrównoważonego rozwoju oraz wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • fizycznych i mechanicznych właściwości materiałów i wyrobów powszechnie stosowanych w budownictwie,
 • zjawisk i procesów hydrologicznych oraz zasad ich modelowania,
 • zasad gospodarki odpadami,
 • zbierania i analizowania danych dotyczących istniejących uwarunkowań rozwoju danego terenu,
 • projektowania i wykonywania urządzeń i elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji i samorządach terytorialnych,
 • fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Komentarze (0)