Inżynieria środowiska - Warszawa

Inżynieria środowiska - Warszawa

Inżynieria środowiska - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

inżynieria środowiska

Odkryj inżynierię środowiska w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.08.2023

Inżynieria środowiska studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Inżynieria środowiska w Warszawie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Inżynieria środowiska to kierunek, który kształci specjalistów przygotowanych do aktywnego rozwiązania współczesnych problemów związanych z różnorodnymi obiektami inżynierskimi. Uczelnie w Warszawie przygotowały atrakcyjne programy kształcenia, dzięki którym studenci uczą się, jak powinno przebiegać projektowanie, wykonawstwo czy eksploatacja sieci kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy gazowych.

Zakres wiedzy zdobyty podczas ścieżki kształcenia jest szczególnie ceniony w firmach zajmujących się produkcją. Wśród nich są np. branża motoryzacyjna, lotnicza, energetyczna. Inżynierowie środowiska w swojej pracy odpowiadają m.in. za projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych. 

 

Uczelnie

W Warszawie inżynierię środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW), Politechnice Warszawskiej (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW).
 

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska +

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Warszawie?

Nikogo nie powinno zdziwić, że studia na kierunku inżynieria środowiska można zaliczyć do jednych z najbardziej nowoczesnych i zarazem przyszłościowych ścieżek kształcenia wyższego. Oznacza to, że od przyszłych studentów już na poziomie rekrutacji wymaga się, że będą posiadać rozległą wiedzę z  przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy nawet fizyka i astronomia lub nawet chemia oraz biologia. Bardzo duże znaczenie w procesie rekrutacji ma także doskonała znajomość dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego. Osoby, które chciałby dostać się na studia na kierunku inżynieria środowiska, powinny odpowiednio wcześnie zacząć naukę wzbogaconą o zagadnienia rozszerzone wybranych przez siebie przedmiotów. To dzięki temu wzrośnie ich szansa na znalezienie się na listach osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Z racji tego, że studia w Warszawie na kierunku inżynieria materiałowa są coraz bardziej popularne, to większość ośrodków akademickich swoją ofertę przygotowuje tak, by była ona atrakcyjna dla zainteresowanych kandydatów. Zatem studia na kierunku inżynieria materiałowa możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia stacjonarne, czyli dzienne mają charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia i jeśli podejmiesz je na państwowej uczelni, to nie powinny obowiązywać cię opłaty związane z czesnym. Z kolei studia zaoczne, czyli niestacjonarne to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby pogodzić naukę z innymi aktywnościami, np. pracą zawodową lub drugim kierunkiem studiów (być może ochroną środowiska!). Warto wtedy pamiętać, że studia te są płatne, a studenci większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że sprawy związane z ochroną naszej planety zaczęły nas szczególnie interesować. Po latach bardzo intensywnego rozwoju technicznego dostrzegamy, że nie wszystkie nasze kroki były odpowiednie i przyczyniły się do pogorszenia środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Musimy mieć świadomość, że nasze szczęśliwe życie w zdrowiu zależne jest dużo bardziej od otaczającej nas natury, a nie od kolejnych wynalazków. Oczywiście to one ułatwiają i usprawniają nam życie, ale powinniśmy znaleźć pomiędzy naturą a techniką.

Współcześnie rola inżynierów środowiska jest szczególnie doceniana. To oni bowiem dbają o to, by postęp cywilizacyjny przebiegał w sposób zrównoważony. To oni czuwają, bo wszelkie ruchy przemysłowe dobrze wpisywały się w myśl ideologii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Warto jednak mieć świadomość, że nie są to studia dedykowane wyłącznie osobom o dużej wrażliwości ekologicznej. Przyszli inżynierowie środowiska powinni dysponować przede wszystkim umysłem ścisłym i wykazywać prawdziwe zainteresowanie przedmiotami o tym profilu.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku lub 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Warszawie dostrzegają, jak ważna jest współcześnie zrównoważona dbałość o naszą planetę. Dlatego też studia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczniesz na trzech potężnych uczelniach o długiej tradycji akademickiej. Będą to oczywiście Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podstawa kształcenia na każdej z tych uczelni jest bardzo podobna, propozycje te mogą różnić się jednak specjalizacjami i szczegółami w kształceniu, dlatego zastanów się, która z tych ofert odpowiada ci najbardziej.

Program kształcenia na kierunkach takich jak inżynieria środowiska wypełniony jest wieloma zróżnicowanymi przedmiotami, dzięki którym studenci będą mogli otrzymać komplementarną wiedzę oraz umiejętności. Swoją przygodę z inżynierią środowiska zaczniesz od zgłębienia podstawowych nauk ścisłych, w tym także biologii. Dużo miejsca w planie dydaktycznym zajmują także zagadnienia poświęcone ochronie środowiska oraz ekologii. Czekają cię naprawdę intensywne chwile poświęcone na naukę.

 

4. Praca po studiach

Jeszcze kilka lat temu aspekty związane z ochroną planety i środowiska naturalnego były mocno bagatelizowane. Współcześnie stoimy przed prawdziwymi wyzwaniami, bowiem rysuje się przed nami prawdziwy kryzys środowiska naturalnego i nikt już nie ma wobec tego żadnych wątpliwości. Dlatego też na aktualnym rynku pracy znacząco wzrosła rola osób, które w sposób profesjonalny i rzetelny podchodzą do kwestii ochrony środowiska i potrafią swoją wiedzę przekształcić w praktyczne działania w różnego rodzaju przemysłach.

Specjaliści do spraw inżynierii środowiska znajdą zatrudnienie zatem w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i wytwórniach. Mogą tam występować w roli ekspertów, którzy wprowadzają innowacyjne rozwiązania produkcyjne. Celem ich pracy będzie nie tylko ochrona naturalnych zasobów Ziemi lecz także usprawnienie różnych odmian przemysłu. Studia na kierunku inżynieria środowiska przygotowują także do pracy w różnych ośrodkach badawczych i instytucjach naukowych, które opracowują innowacyjne metody ochrony planety przy utrzymaniu stałego rozwoju technologicznego.

Program kształcenia na studiach na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie przebiega dwutorowo. Z jednej strony wypełniają go przedmioty poświęcone przede wszystkim związane z ochroną środowiska. Znajdą się wśród ich przykładowo:

 • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska;
 • prawne aspekty ochrony środowiska;
 • ochrona powietrza;
 • czy zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój.

 

Z drugiej strony studenci obcować będą z przedmiotami o charakterze inżynieryjnym i technicznym. Jeżeli zależy ci zatem na studiach na kierunku inżynieria środowiska, to musisz liczyć się z tym, że zetkniesz się z przedmiotami takimi jak:

 • materiały budowalne i instalacyjne;
 • podstawy geodezji;
 • budownictwo;
 • czy informatyczne podstawy projektowania.

 

Kierunki studiów w Warszawie takie jak inżynieria środowiska obfitują również w szereg specjalizacji, których celem jest dokładne wyprofilowanie wykształcenia. To od wybranej specjalizacji zależy bowiem ścieżka zawodowego rozwoju w przyszłości. Uczelnie w Warszawie przygotowały dla swoich studentów wiele atrakcyjnych propozycji. Znalazły się wśród nich specjalizacje takie jak:

 • odnawialne źródła energii;
 • inżynieria sanitarna i wodna;
 • inżynieria terenów zurbanizowanych;
 • czy przykładowo environmental engineering.

 

Musisz mieć świadomość, że studia w Warszawie na kierunku inżynieria środowiska to będzie dla ciebie bardzo intensywny intelektualnie czas. W przyszłości jednak dostrzeżesz tego efekty podczas rozwoju ścieżki zawodowej.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów takie jak inżynieria środowiska dzielą się na dwa uzupełniające się cykle dydaktyczne. Pasjonaci przedmiotów ścisłych swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają bowiem od studiów pierwszego stopnia. W przypadku politechnik trwają one siedem semestrów, czyli trzy i pół roku intensywnego kształcenia. W trakcie tego czasu studenci otrzymują niezbędny warsztat do wykonywania zawodu oraz przystępują do obrony prestiżowej pracy inżynierskiej.

Osoby, które chciałby kształcić się dalej, otrzymują taką możliwość na studiach magisterskich. To czas poszerzania swojej wiedzy o nowe, często uzupełniające zjawiska. Studia magisterskie na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie trwają z kolei półtora roku, czyli trzy semestry. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu magistra – on z kolei otwiera wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

Inżynieria środowiska w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier
Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Dziś rola specjalistów do spraw inżynierii środowiska niesamowicie wzrasta. Są oni dostrzegani na aktualnym rynku pracy jako prawdziwi, profesjonalni eksperci, którzy czuwają nad harmonią pomiędzy zrównoważonym rozwojem technologicznym a ochroną środowiska. Uczelnie w Warszawie przygotowują swoich studentów do podejmowania wielu twórczych aktywności związanych z rozwojem kariery zawodowej. Przede wszystkim abiturienci studiów na kierunku inżynieria środowiska mogą zostać zatrudnieni w różnych gałęziach przemysłu. Będzie to przede wszystkim przemysł:

 • motoryzacyjny;
 • lotniczy;
 • chemiczny;
 • kosmetyczny;
 • energetyczny;
 • węglowy itd.

 

Studia inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska przygotowują także do pracy w różnego rodzaju instytucjach, które zajmują się monitorowaniem działań wdrażanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych. Zakres obowiązków specjalistów do spraw ochrony środowiska może obejmować kontrolę oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tego typu placówkach przemysłowych. Na inżynierów środowiska czekają także fundacje oraz organizacje pozarządowe, zajmujące się ochroną środowiska.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Inżynieria środowiskowa?

Będąc absolwentem kierunku studiów Inżynieria środowiskowa, będzie czekać na ciebie wiele interesujących możliwości zawodowych. Niektórzy z absolwentów decydują się na podjęcie zatrudnienia np. w ośrodkach naukowo-badawczych lub pozostają na uczelni i kontynuują naukę na studiach III stopnia, gdzie poza pisaniem rozprawy doktorskiej zajmują się prowadzeniem badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla młodszych studentów. Jednak najczęściej absolwenci Inżynierii środowiska obejmują zatrudnienie m.in. w administracji, firmach konsultingowych, samorządach, a także organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Część absolwentów może również zdecydować się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Do najczęściej obejmowanych zawodów przez absolwentów Inżynierii środowiska możemy zaliczyć m.in. specjalistę do spraw ochrony środowiska oraz inspektora do spraw ochrony środowiska. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne wynagrodzenia?

 

Specjalista do spraw ochrony środowiska

Absolwenci Inżynierii środowiska mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści do spraw ochrony środowiska. Czym zajmują się na co dzień oraz co możemy zaliczyć do ich obowiązków? Specjalista do spraw ochrony środowiska odpowiada za m.in. wszystkie sprawy samorządowe, jakie są związane ze środowiskiem. Do jego zadań możemy zaliczyć m.in. pilnowanie, aby wszystkie odpady były utylizowane we właściwy sposób, zgodny z normami oraz przepisami prawnymi. Specjalista do spraw ochrony środowiska może również odpowiadać za wydawanie pozwoleń oraz wydawanie opinii w sprawie ochrony środowiska. Mediana zarobków specjalisty do spraw ochrony środowiska wynosi około 4660 zł brutto miesięcznie.

 

Inspektor do spraw ochrony środowiska

Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria środowiska absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie na stanowisku inspektora do spraw ochrony środowiska. Czym on się zajmuje? Inspektor do spraw ochrony środowiska odpowiada m.in. za nadzorowanie przepisów prawa i czy np. dana firma przestrzega przepisów i wymogów prawnych w sprawie ochrony środowiska. Do innych jego zadań możemy zaliczyć nadzór nad zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego przestrzegania przepisów przez firmę np. poprzez złą utylizację odpadów. Mediana zarobków inspektora do spraw ochrony środowiska wynosi około 4150 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (październik 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Kierunek inżynieria środowiska - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek inżynieria środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria środowiska w Warszawie?

Zanim zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie, przeanalizuj, czy aby na pewno ten typ kształcenia będzie ci odpowiadać. Studia inżynierskie mają bardzo specjalistyczny, ścisły profil i wiążą się z wieloma godzinami wytężonej pracy intelektualnej. Kierunki studiów takie jak inżynieria środowiska dedykowane są dla prawdziwych pasjonatów nauk ścisłych oraz ekologii. Warto, byś na początku odpowiedział sobie na kilka podstawowych pytań – to one pomogą Ci podjąć odpowiednią decyzję.

 • Czy uwielbiasz naukę przedmiotów ścisłych?
 • Czy nowinki technologiczne nie są ci obce?
 • Czy dostrzegasz zagrożenia jakie wynikają z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych planety?
 • Czy dostrzegasz wyzwania współczesnej ekologii?

Jeśli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku inżynieria środowiska czekają właśnie na ciebie. Zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał wziąć udział w wymagającej procedurze rekrutacyjnej – przygotuj się do niej jak najlepiej. Uwzględnione są w niej przede wszystkim przedmioty ścisłe. To na nich musisz się skupić. Naukę matematyki, fizyki, informatyki oraz dowolnie wybranego języka nowożytnego zacznij już dziś.

Osoby ambitne, które lubią poszerzać swoje horyzonty intelektualne, mogą wziąć udział w olimpiadzie przedmiotowej. Powinna mieć ona charakter tematyczny, zgodny z wybranym kierunkiem studiów. Wtedy przed laureatami oraz finalistami stopnia centralnego otwiera się droga do znalezienia się na listach osób przyjętych poza kolejnością.

Zanim przystąpisz do procedury rekrutacyjnej, przenalizuj szczegółowo, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Powinny się pośród nich znaleźć na pewno zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo dojrzałości.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

inżynieria środowiska studia

studia inżynierskie i techniczne w Warszawie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria środowiska w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria środowiska przez aktualne prądy ekologiczne cieszą się bardzo dużą popularnością.

Małgosia, studentka drugiego roku, mówi:

Sprawy związane z ochroną naszej planety nigdy nie były mi obce. Sama żyję w myśl idei zero waste, bo wiem, jak ważna jest dbałość o nasze środowisko naturalne. Swoją wiedzę chciałabym wykorzystywać w pracy zawodowej, dlatego studia na kierunku inżynieria środowiska nie były mi obce. Wiem, że dzięki swojemu wykształceniu będę mieć realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Warszawa studia i stopnia

Inżynieria środowiska Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Warszawa studia stacjonarne

Inżynieria środowiska Warszawa studia niestacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
nanoinżynieria
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia