Technologia drewna

Technologia drewna

Technologia drewna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia drewna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia nieorganiczna
 • zapis konstrukcji
 • nauka o materiałach
 • struktura drewna
 • metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • biodegradacja drewna
 • fizyka drewna

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obejmuje obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, jak również obszar nauk społecznych i technicznych. Pośród niemal czterdziestu kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Technologia drewna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i nauk pokrewnych, połączonej z wiedzą o anatomii roślin drzewiastych, budowy drewna i innych surowców lignocelulozowych. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrodą nieożywioną, czynnikami determinującymi funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich w powiązaniu z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego. Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to przygotowanie do pracy w zakładach przemysłu drzewnego, firmach i przedstawicielstwach handlowych, czy przemyśle budowlanym.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: chemia nieorganiczna, zapis konstrukcji, nauka o materiałach, struktura drewna, metrologia techniczna i systemy pomiarowe, biodegradacja drewna, fizyka drewna, termodynamika techniczna, chemiczny przerób drewna, automatyka, ochrona drewna, pierwiastkowy przerób drewna, zarządzanie projektami w przemyśle drzewnym, urządzenia produkcyjne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w zakładach przemysłu drzewnego, branży meblarskiej, przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego, przemyśle stoczniowym, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo- badawczych, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków, działach kontroli jakości.

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Konrad, student Technologii drewna mówi:

„Studiuję Technologię drewna i uważam, że to jeden z najciekawszych kierunków na uczelni. Dodatkowo, oryginalny bo prawdopodobnie występuje tylko tutaj. To fajne uczucie wiedzieć, że studiuje się coś ciekawego, oryginalnego, a zarazem potrzebnego.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii roślin drzewiastych i procesów zachodzących przy przetwórstwie drewna,
 • środowiska i procesów w nim zachodzących,
 • właściwości materiałów drzewnych,
 • funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności,
 • metod, technik, narzędzi i technologii stosowanych w drzewnictwie,
 • stanu funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich oraz leśnych,
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w drzewnictwie.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia drewna:

Absolwent kierunku Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu drzewnego,
 • branży meblarskiej,
 • przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego,
 • przemyśle stoczniowym,
 • firmach i przedstawicielstwach handlowych,
 • biurach projektowych,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • pracowniach ochrony i konserwacji zabytków,
 • działach kontroli jakości,
 • muzeach, skansenach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Technologia drewna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Drewna

Komentarze (0)