Technologia drewna SGGW

Technologia drewna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obejmuje obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, jak również obszar nauk społecznych i technicznych. Pośród niemal czterdziestu kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Technologia drewna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Technologii Drewna. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i nauk pokrewnych, połączonej z wiedzą o anatomii roślin drzewiastych, budowy drewna i innych surowców lignocelulozowych. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrodą nieożywioną, czynnikami determinującymi funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich w powiązaniu z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego. Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to przygotowanie do pracy w zakładach przemysłu drzewnego, firmach i przedstawicielstwach handlowych, czy przemyśle budowlanym.

Studia na kierunku Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych, Konstrukcje drewniane i meblarskie (na pierwszym stopniu), Zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych, Konstrukcje drewniane i meblarskie, Konserwacja drewna zabytkowego (na drugim stopniu). Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: chemia nieorganiczna, zapis konstrukcji, nauka o materiałach, struktura drewna, metrologia techniczna i systemy pomiarowe, biodegradacja drewna, fizyka drewna, termodynamika techniczna, chemiczny przerób drewna, automatyka, ochrona drewna, pierwiastkowy przerób drewna, zarządzanie projektami w przemyśle drzewnym, urządzenia produkcyjne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w zakładach przemysłu drzewnego, branży meblarskiej, przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego, przemyśle stoczniowym, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo- badawczych, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków, działach kontroli jakości.

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Konrad, student Technologii drewna mówi:

„Studiuję Technologię drewna i uważam, że to jeden z najciekawszych kierunków na uczelni. Dodatkowo, oryginalny bo prawdopodobnie występuje tylko tutaj. To fajne uczucie wiedzieć, że studiuje się coś ciekawego, oryginalnego, a zarazem potrzebnego.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii roślin drzewiastych i procesów zachodzących przy przetwórstwie drewna,
 • środowiska i procesów w nim zachodzących,
 • właściwości materiałów drzewnych,
 • funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności,
 • metod, technik, narzędzi i technologii stosowanych w drzewnictwie,
 • stanu funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich oraz leśnych,
 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w drzewnictwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia drewna:

Absolwent kierunku Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu drzewnego,
 • branży meblarskiej,
 • przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego,
 • przemyśle stoczniowym,
 • firmach i przedstawicielstwach handlowych,
 • biurach projektowych,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • pracowniach ochrony i konserwacji zabytków,
 • działach kontroli jakości,
 • muzeach, skansenach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są: biologia, albo chemia, albo matematyka, albo fizyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Technologia drewna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Drewna

Komentarze (0)