Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • biologiczne podstawy produkcji
 • budowa maszyn
 • ekologia i zarządzanie środowiskiem
 • eksploatacja techniczna
 • finanse i rachunkowość

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to szkoła wyższa, której historia sięga 1816 roku. Przez lata działalności, oferta edukacyjna powiększała się, i dzisiaj, w gronie niemal czterdziestu kierunków kształcenia kandydaci mogą obrać Zarządzanie i inżynierię produkcji, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru matematyki, fizyki, chemii i biologii przydatnej do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Studenci poznają zasady zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ekonomiki produkcji, jak również pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to również wiedza na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, biologiczne podstawy produkcji, budowa maszyn, ekologia i zarządzanie środowiskiem, eksploatacja techniczna, finanse i rachunkowość, inżynieria elektryczna, komputerowe przetwarzanie danych, laboratorium sterowników, logistyka w przedsiębiorstwie, marketing, inżynieria systemów. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalnej, instytutach badawczych.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Łukasz, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia w SGGW to chyba jedyna możliwość, aby przygotować się do pracy w szeroko pojętym rolnictwie. Nie ma drugiej tak prestiżowej i szanowanej uczelni z tego obszaru tematycznego. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych,
 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • logistyki w przedsiębiorstwie,
 • doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji,
 • korzystania z aparatury pomiarowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym,
 • biurach doradczych,
 • jednostkach administracji lokalnej,
 • instytutach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji

Komentarze (0)