Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zootechnika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zootechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • biochemia
 • zoologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • genetyka i metody doskonalenia zwierząt
 • uprawa roślin
 • przygotowanie i konserwacja pasz
 • żywienie zwierząt
 • chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to uczelnia, której szlachetne tradycje sięgają 1816 roku. A jak jest dzisiaj? Jakie kierunki czekają na kandydatów? Pod literą „Z” odnajdą kierunek Zootechnika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, czy organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania organizmów i zachodzącymi w nich procesami fizjologicznymi, regułami utrzymania i żywienia stada, kierowania nim oraz doskonalenia genetycznego zwierząt, z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej i ekonomiki produkcji, jak również zasadami produkcji bezpiecznej żywności.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, uprawa roślin, przygotowanie i konserwacja pasz, żywienie zwierząt, chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, biologia rozrodu, higiena, dobrostan i ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich, organizacja produkcji zwierzęcej. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Zootechnikę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i produktami rolniczymi, instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, instytucjach finansowej obsługi rolnictwa, doradztwie rolniczym, placówkach naukowo- badawczych, ogrodach zoologicznych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Zootechnika, warto zadać pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Daria, studentka Zootechniki mówi:

„Nie mogłam lepiej wybrać. SGGW to wręcz kultowa uczelnia, z której wyszło wielu wybitnych absolwentów. Uczyć się z taką myślą to prawdziwa przyjemność.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zootechnikę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Zootechnika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • botaniki i fizjologii roślin,
 • rozpoznawania gatunków gleb,
 • określania zasobności gleb oraz efektywności nawożenia mineralnego i organicznego,
 • genetyki i metod hodowlanych,
 • przygotowywania pasz i ich konserwacji,
 • określania potrzeb pokarmowych zwierząt,
 • higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierząt,
 • chowu i hodowli zwierząt.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i produktami rolniczymi,
 • instytucjach finansowej obsługi rolnictwa,
 • doradztwie rolniczym,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • ogrodach zoologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia weterynaryjne wybrać

Studia na kierunku Zootechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia weterynaryjne w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki weterynaryjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach

Komentarze (0)