Logistyka

Logistyka

Logistyka

12.07.2022

Logistyka – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 80

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka nastawiony jest na pozyskanie dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, jak również podstaw nauk ekonomicznych oraz organizacji zarządzania. Studenci rozwijają umiejętności menedżerskie, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych. Uczą się jak zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, doborem personelu i jego szkoleniem. Oprócz tego, rozwijają umiejętności w zakresie języka obcego oraz posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Potrafią prowadzić sprawną komunikację, współdziałać i pracować w zespole, odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadania, jak również myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy produkcji
 • centra logistyczne
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • projektowanie procesów logistycznych
 • zapasy w systemach logistycznych
 • negocjacje i techniki zakupowe
 • usługi logistyczne

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie w ramach studiów wojskowych i cywilnych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „L”, kandydaci odnajdą kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się zagadnienia nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz obszaru menedżerskiego. Studenci uczą się zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, doborem personelu i jego szkoleniem, jak również posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej? Na przykład: systemy produkcji, centra logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie procesów logistycznych, zapasy w systemach logistycznych, negocjacje i techniki zakupowe, usługi logistyczne, analiza danych w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, magazynowych i handlowych, centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach projektowych, jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych, stacjach serwisowych i naprawczych, instytucjach zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

Opinie

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Mariusz, student Logistyki mówi:

„Logistyka to popularna i bardzo ważna dyscyplina, więc konkurencja na rynku jest bardzo duża. Dlatego należy się uczyć, aby być najlepszym. Studia w Wojskowej Akademii Technicznej to poważny krok do osiągnięcia celów.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Warszawa

Logistyka studia

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • właściwego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie,
 • obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych,
 • posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • zasad organizacji transportu w przedsiębiorstwie,
 • zasad eksploatacji urządzeń transportowych,
 • wykorzystania sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej,
 • ochrony środowiska w motoryzacji,
 • dokonywania wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań logistycznych,
 • zasad funkcjonowania rynku usług logistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, magazynowych i handlowych,
 • centrach usług logistycznych,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych,
 • stacjach serwisowych i naprawczych,
 • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego,
 • instytucjach zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Inżynierii Mechanicznej

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)