Logistyka

Logistyka

Logistyka

02.06.2022

Logistyka – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logistyka na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku logistyka w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4200 zł

studia niestacjonarne: od 3960 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Duży nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT. Dzięki bogatemu programowani studenci Logistyki zaznajamiają się między innymi z organizacją i ekonomiką transportu, zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz zasadami obsługi klienta w systemach logistycznych, jak również zgłębiają zagadnienia związane z logistyką miejską, cyfryzacją w logistyce, czy bezpieczeństwem informacji w logistyce.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które otwierają szeroką przestrzeń możliwości zawodowych. Zdobyte wykształcenie stanowi przygotowanie do pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty do spraw zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, czy organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Optymalizacja w logistyce
 • Technologie usług magazynowych
 • Systemy transportowe
 • Lean manufacturing
 • Audyt w zarządzaniu jakością
 • Ryzyko w systemach logistycznych
 • Obsługa klienta w systemach logistycznych
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Transport i spedycja w handlu krajowym i międzynarodowym
 • Spedycja i procedury celne

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to szkoła wyższa, której historia sięga pierwszej połowy lata dziewięćdziesiątych XX wieku. Oferta dydaktyczna bogata jest w najpopularniejsze kierunki kształcenia, a jednym z nich jest Logistyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi realizowany jest w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, a także dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami, zasady działalności logistycznej, techniki sterowania przepływami informacji i środków finansowych, zasady logistycznej obsługi klienta. Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Kierunek realizowany jest przy współpracy z najważniejszymi firmami rynku logistycznego.

Oprócz przedmiotów, które stanowią fundament nowoczesnej wiedzy, studenci będą brali udział w ćwiczeniach praktycznych, takich jak, na przykład: jazda wirtualnym samochodem ciężarowym, przy użyciu ultranowoczesnego symulatora. Zajęcia te mają nie tylko przybliżyć obszar obowiązków, nad którymi będą sprawować w przyszłości pieczę, ale i wprowadzić we wszystkie tajniki, od zasad mocowania ładunków, po pracę tachografu. Co ważne, po ukończeniu tej specjalności absolwenci mogą starać się o zwolnienie z części teoretycznej egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki na kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi? Na przykład: systemy informatyczne w logistyce, systemy baz danych w logistyce, systemy transakcyjne w logistyce, gospodarka elektroniczna, technologie usług magazynowych, systemy transportowe, audyt w zarządzaniu jakością, ryzyko w systemach logistycznych, obsługa klienta w systemach logistycznych, telematyka w transporcie, spedycja i procedury celne. A jaka przyszłość czeka na absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły kierunek Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi znajdą zatrudnienie w firmach spedycyjnych, firmach transportowych, jednostkach doradczych.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć: Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Łukasz, student Logistyki mówi:

„Logistyka w SAN to najlepszy sposób na zdobycie nowoczesnej wiedzy. Wybrałem ten kierunek i tę uczelnię ze względu na realizowane specjalności, których nie znalazłem na innych uczelniach. Polecam.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Łódź

Logistyka studia

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji,
 • określania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego,
 • systemów informatycznych w logistyce,
 • zasad logistyki on- line,
 • optymalizacji w logistyce,
 • spedycji i procedur celnych,
 • logistyki produkcji i dystrybucji,
 • zarządzania jakością,
 • prawa transportowego,
 • organizacji i ekonomiki transportu,
 • badania i analizy rynku,
 • logistyki miejskiej,
 • obsługi klienta w systemach logistycznych,
 • technologii utrzymania ruchu.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie :

 • w firmach transportowych,
 • w firmach spedycyjnych,
 • jako menedżer organizacji ruchu transportowego,
 • jako specjalista do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • jako pracownik służb utrzymania ruchu lotniczego,
 • jako specjalista do spraw bezpieczeństwa transportu,
 • jako koordynator pojazdów autonomicznych,
 • jako specjalista do spraw telematycznych systemów w transporcie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)