Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • patologia
 • genetyka
 • biochemia i biofizyka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • farmakologia
 • radiologia
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • położnictwo
 • ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie miasta. Każdego roku kandydaci na studia mogą wybierać w coraz bogatszej ofercie dydaktycznej. Na liście proponowanych kierunków kształcenia, pod literą „P” odnaleźć można Pielęgniarstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi skierowany jest osób zainteresowanych obszarem nauk medycznych, jak również promocją zdrowia, bezpieczeństwem i opieką zdrowotną. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wielu umiejętności, w gronie których wymienić można: udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, czy też wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to praktyczne kształcenie, wzbogacone o liczne praktyki, między innymi, w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w toku nauki.

Program nauczania składa się m.in. z następujących przedmiotów: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, psychologia, socjologia, prawo, zdrowie publiczne, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mogą znaleźć zatrudnienie w przychodniach, szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach pomocy społecznej, szkołach.

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Łódź

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

Pielęgniarstwo studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Piaelęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • identyfikowania dziedziczenia cech sprzężonych z płcią,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych,
 • przechowywania leków, krwi i środków krwiozastępczych,
 • wyjaśniania psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • hospicjach,
 • domach pomocy społecznej,
 • żłobkach,
 • szkołach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

SAN w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (2)

domizar odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Gdzie można podjąć ZAOCZNIE studia pielęgniarskie w Łodzi ?

Mona W odpowiedzi do: domizar odpowiedz

Z tego co widziałam nie jest to możliwe :(