Pielęgniarstwo - Łódź

Pielęgniarstwo - Łódź

Pielęgniarstwo - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pielęgniarstwo studia Łódź | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Chyba nikt nie wyobraża sobie poprawnie funkcjonującego systemu społecznego bez należytej opieki zdrowotnej. Przedłużająca się średnia życia, eliminacja epidemii, prewencja zachowań zdrowotnych oraz sam proces leczenia – wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie służba zdrowia. A myśląc o niej, najpewniej w pierwszej kolejności przyjdzie nam na myśl lekarz, którego rola uważana jest za główną.

Stereotypowość tego myślenia bardzo godzi w personel pielęgniarski, tak często spychany na dalszy plan. Nie ulega wątpliwości, że pielęgniarki oraz pielęgniarze są najczęściej pierwszymi osobami, z którymi pacjent ma kontakt i to od ich pracy zależy samopoczucie i komfort psychiczny chorych. Liczne protesty pielęgniarek i pielęgniarzy udowadniają, że ich wynagrodzenie jest często niewspółmierne do ciężkości wykonywanej przez nich pracy. Nawet pomimo tego wielu młodych ludzi czuje powołanie do niesienia pomocy innym, a jedyną ku temu drogę widzą w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza.

 

Program studiów i gdzie studiować

W związku z szerokim zainteresowaniem przyszłych studentów kierunkiem Pielęgniarstwo, wiele polskich uczelni postanowiło wzbogacić o niego repertuar oferowanych ścieżek kształcenia. Nie inaczej było z łódzkimi uczelniami – obecnie możliwość podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo oferują aż trzy uczelnie!

Rok rocznie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk wypuszczają spod swych skrzydeł absolwentów pełnych wiedzy, umiejętności i zapału do podjęcia pracy we wszelkich placówkach medycznych. Jeśli zawsze chciałeś związać swoją przyszłość z medycyną, niestraszna ci ciężka praca przy najbardziej wymagających pacjentach, jesteś świadomy tego, że zawód pielęgniarki lub pielęgniarza może wiązać się z wieloma wyrzeczeniami, ale mimo to widzisz w nim więcej zalet niż wad, to studia medyczne w Łodzi na kierunku Pielęgniarstwo mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

Przyszli studenci powinni być gotowi na kilka lat często nierównej walki z trudnymi przedmiotami medycznymi i na to, że ich najpotężniejszym orężem będzie czas i zaangażowanie, z jakim podejdą do przyswajania koniecznej wiedzy. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego na którąkolwiek z łódzkich uczelni, warto zdać sobie sprawę, że liczba chętnych na studia na kierunku Pielęgniarstwo jest często większa, niż liczba miejsc przewidzianych w danej turze naboru.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Łodzi?

Aby znaleźć swoje nazwisko na liście szczęśliwców, którzy już w październiku rozpoczną swoją przygodę ze studiami na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi, należy najpierw wziąć udział w konkursie świadectw. Wiodącymi przedmiotami na większości łódzkich uczelni są: język obcy nowożytny, biologia i chemia.

Część uczelni, oferujących możliwość podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo, jest prywatna, a więc o przyjęciu aplikantów będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a studenci staną przed koniecznością uiszczenia opłaty semestralnej, której wysokość jest odgórnie ustalona przez władze poszczególnych łódzkich uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapozać się każda osoba, która chce rozpocząć studia wyższe nie tylko w Łodzi, lecz także na terenie całej Polski, czy Europy. Taki harmonogram ustalany jest na każdej uczelni wyższej indywidualnie i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz rejestrację kandydatów na platformach internetowych oraz czas sładania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

Mimo że kandydaci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja, to znaczenie mają wyłącznie punkty, jakie uzyskali podczas egzaminów maturalnych. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi zaliczają się do grona renomowanych kierunków o profilu medycznym. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych.

Na te kierunki, na które nie został wypełniony limit miejsc podczas pierwszego etapu rekrutacji, otwierane są także dodatkowe etapy kwalifikacyjne. Odbywają się one na ogół w sierpniu oraz we wrześniu Jeżeli na studia na kierunku pielęgniarstwo nie zakwalifikowałeś się w lipcu, to nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne

Dostarczenie zestawu podstawowych dokumentów stanowi obligatoryjny obowiązek rekrutacyjny. Nie zaniedbaj tego, by mieć pewność, że nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Konkretne informacje na temat tego, jakie dokumenty złożyć w pierwszej kolejności, znajdziesz na stronach interentowych poszczególnych ośrodków akademickich. Wśród nich powinny się znaleźć przede wszystkim:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);

  • aktualna fotografia;

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Studia na kierunku pielęgniarstwo wymagają wielu predyspozycji, więc w przypadku rozpoczęcia nauki na tym kierunku może być także zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, który potwierdzi twoje zdolności.

Opłaty rekrutacyjne

Na ogół koszt opłaty rekrutacyjnej wynosi od od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Musi być ona obligatoryjnie uiszczona, ponieważ w innym przypadku kandydatury osób chętnych w ogóle nie zostaną rozważone. Uczelnie w Łodzi przygotowują indywidualne wytyczne na temat opłat, więc zapoznaj się z nimi odpowiednio wcześnie. Pamiętaj, że możesz je dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Zastanów się, która z opcji będzie dla ciebie najwygodniejsza, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jegoi wykonania. Ostatnim punktem podczas dokonywania opłaty rekrutacyjnej będzie dostarczenie potwierdzenia przelewu do dziekanatu.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi od wielu lat cieszą się ogromną popularnością, więc swoje przygotowania do matury powinieneś zacząć odpowiednio wcześnie. Weź pod uwagę, że na studia o profilu medycznym dostają się wyłącznie najlepsi abiturienci szkół średnich. Przedmioty, które przede wszystkim powinny się znaleźć w kręgu twoich zainteresowań, to oczywiście biologia oraz chemia. Wyniki z tych egzaminów mają decydujące znaczenie. Dodatkowym atutem będzie zdawanie na maturze przedmiotów takich jak matematyka, czy nawet fizyka.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Punkty, jakie otrzymają maturzyści podczas egzaminów dojrzałości, stanowią jedynie bazę do ich ostatecznego przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowe w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. Kierunki studiów takie jak pielęgniarstwo uwzględniają oczywiście przedmioty ścisłe. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony punktowany jest zawsze dużo wyżej.

Olimpiady oraz konkursy

Osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań, mogą pomyśleć o wzięciu udziału wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Nie jest to konkurs łatwy, ponieważ zadedykowany jest on dla najzdolniejszych kandydatów. Laueraci oraz finaliści stopnia centralnego znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością, więc jest o co walczyć. Jeżeli zatem nauka przedmiotów ścisłych sprawia ci dużo satysfakcji i marzysz o rozpoczęciu studiów pielęgniarskich w Łodzi, to rozważ wzięcie udziału w olimpiadach takich jak:

  • Olimpiada Biologiczna;

  • Olimpiada Chemiczna;

  • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że aby dostać się na wymarzone studia na kierunku pielęgniarstwo i tak musisz wziąć udział w podstawowych egzaminach maturalnych, ponieważ jest to warunek obligatoryjny do rozpatrzenia twojej kandydatury.

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Aby dobrze odpowiedzieć na pytanie o to, jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi, należy sobie najpierw uświadomić, że bardzo wiele zależy od programu nauki, który oferują poszczególne uczelnie wyższe w Łodzi. Nie mniej ważna jest kwestia wyboru trybu studiów – podstawową różnicą między trybem stacjonarnym i niestacjonarnym jest to, że w przypadku tego drugiego, studenci zobowiązani będą do stawiania się na weekendowych zjazdach, podczas których staną przed koniecznością jednorazowego zgłębienia takiej dawki wiedzy, jaką studenci stacjonarni zdobywają podczas całego tygodnia.

Jako przyszły absolwent studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi, a tym samym pracownik nadzwyczajnej pracy, której nieodłączną częścią jest ciągła odpowiedzialność nad ludzkim życiem, będziesz musiał przejść przez długą i krętą drogę kształcenia. Przyznasz przecież, że nie chciałbyś, aby twoimi bliskimi opiekowała się niewykwalifikowana służba zdrowia.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Studenci łódzkiego pielęgniarstwa będą musieli nauczyć się podstaw większości nauk medycznych, w końcu specyfika przyszłej pracy wymusi na nich konieczność podjęcia opieki nad pacjentami w różnych stadiach rozmaitych chorób i dysfunkcji. Podstawy ludzkiej fizjologii, anatomii oraz genetyki będą dobrą podstawą pod rozumienie zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów oraz zależności występujących w działaniu poszczególnych organów. Przyszła pielęgniarka lub pielęgniarz zostaną uposażeni w podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania najpopularniejszych zaburzeń fizjologicznych oraz sposobu opieki nad pacjentem w zależności od wieku i przypadłości.

Nie można pominąć zajęć obejmujących nauki psychologiczne i społeczne, dzięki którym przyszli absolwenci posiądą esencjonalną wiedzę o tym, w jaki sposób należy rozmawiać z pacjentami, aby zachować atmosferę wzajemnego szacunku. Nauka na Pielęgniarstwie w Łodzi poszerza posiadaną przez studentów empatię, aby byli oni najlepszymi pracownikami służby zdrowia.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

pielęgniarstwo łódź

 

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Przygodę z Pielęgniarstwem w Łodzi należy rozpocząć od aplikacji na studia licencjackie na wybranej łódzkiej uczelni. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na studia niestacjonarne, stacjonarne albo czy ostateczny wybór padnie na uczelnię publiczną, czy którąś z prywatnych – zgodnie z rozporządzeniem wyższych władz, studia licencjackie na tym kierunku zawsze trwają sześć semestrów, a więc trzy lata. Po tym czasie można aplikować na dwuletnie studia magisterskie, dzięki którym poszerzą się możliwości zawodowe, a także zwiększą się szanse na lepsze zarobki.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Łodzi?

Kandydaci na studia w Łodzi na kierunku Pielęgniarstwo, powinni przede wszystkim zapoznać się z ofertami łódzkich uczelni. Wybór jest dosyć spory, gdyż studia pielęgniarskie można podjąć aż na trzech uczelniach! Uniwersytet Medycznym w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk różnią się nieco między sobą procedurami rekrutacyjnymi, ustanowionymi przez władze poszczególnych wydziałów.

Aby dostać się na studia medyczne pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, należy odpowiednio wcześnie przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii, chemii oraz języka obcego, gdyż właśnie te przedmioty są priorytetowe, a kandydaci są wyłaniani dzięki osiągniętym z nich wynikom procentowym. W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia, aplikanci muszą wziąć udział w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

W związku z tym, że zarówno Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, jak i Społeczna Akademia Nauk są uczelniami prywatnymi, kandydaci muszą liczyć się z koniecznością uiszczania regularnych opłat semestralnych za możliwość podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi. Przyszłych studentów nie obowiązuje konkurs świadectw maturalnych, gdyż o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty, które należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej są takie same w przypadku każdej z łódzkich uczelni i obejmują kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografię o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny, znajdujący się na stronie internetowej każdej z łódzkich uczelni.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać, dlatego należy na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej łódzkiej uczelni, aby być dobrze przygotowanym do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

 zasady rekrutacji na studia

 

studia w Łodzi kierunek pielęgniarstwo

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Kluczową kwestią w aplikowaniu na poszczególne kierunki studiów w Łodzi są oczywiście perspektywy zawodowe, które może zaoferować. Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi z pewnością nie będą narzekać na brak pracy – wystarczy przejrzeć pierwszy lepszy portal z ogłoszeniami pracodawców, aby przekonać się o występowaniu ogromnego zapotrzebowania współczesnego rynku pracy na wykwalifikowane pielęgniarki oraz pielęgniarzy. W związku z powyższym, dla każdego z absolwentów znajdzie się miejsce w wybranej przez nich placówce, a sama specyfika pracy będzie mogła zostać dobrze dopasowana do indywidualnych oczekiwań.

Absolwenci Pielęgniarstwa w Łodzi najchętniej zatrudniani są w szpitalach, które często cierpią na wielkie niedostatki w postaci służby medycznej. Szpitale dają też największą różnorodność, jeśli chodzi o codzienne zadania – raz staniesz przed koniecznością pobrania odpowiedniej ilości krwi do analizy, a za chwilę będziesz musiał sprawnie obsłużyć sprzęt do EKG, do którego ma zostać podłączone niecierpliwe dziecko.

Skoro o dzieciach mowa, absolwenci pielęgniarstwa z powodzeniem będą mogli znaleźć pracę we wszelkich placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem żłobków, przedszkoli oraz szkół. Jako że miejsca te pełne są nieokiełznanych, dziecięcych żywiołów, szczególnie łatwo o kontuzje, podczas których pierwszą pomocą będzie musiała służyć pielęgniarka.

Dla abiturientów, chcących zasilić szeregi pracowników recepcji medycznych, znajdzie się praca w prywatnych i publicznych przychodniach lekarskich oraz innych placówkach medycznych, gdzie zaistnieje możliwość sprawowania pieczy nad poufnymi danymi pacjentów oraz wynikami ich badań.

Ponadto po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi będzie można podjąć pracę w placówkach opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych, domach spokojnej starości, domach dziecka, punktach krwiodawstwa albo przyjąć rolę prywatnej opiekunki osób starszych oraz dzieci.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Czasami ciężko zdecydować, co tak naprawdę chcielibyśmy robić w życiu. W procesie decyzyjnym, dotyczącym wyboru przyszłego kierunku studiów, cenne mogą się okazać opinię innych ludzi.

 

Anna, studentka ostatniego roku pielęgniarstwa w Łodzi mówi:

„Od zawsze chciałam nieść pomoc innym ludziom. Od zawsze interesowałam się medycyną, postanowiłam więc wybrać pielęgniarstwo. A dlaczego w Łodzi? Uważam, że wybór łódzkich uczelni oferujących podjęcie studiów na tym kierunku jest tak duży, że każdy będzie miał możliwość dopasowania nauki do własnych zainteresowań. Absolutnie nie żałuję swojego wyboru!”.

KIERUNKI MEDYCZNE W ŁODZI

farmacja
logopedia
położnictwo
Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)