Pielęgniarstwo - Łódź

Pielęgniarstwo - Łódź

Pielęgniarstwo - Łódź

Studia w Łodzi

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 1, 1,5 roku lub 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 220 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4900 zł do 5280 zł za pierwszy rok studiów.

 

Osoby, które aplikują na kierunek pielęgniarstwo zdobędą wszechstronną wiedzę medyczną, biologiczną oraz psychologiczną. W czasie studiów nauczą się interpretacji wyników badań laboratoryjnych, diagnostyki czy świadczenia usług leczniczych i rehabilitacyjnych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób podejmować działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki, a także poznają zasady pracy zespołowej.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, szpitalach, hospicjach, czy ośrodkach medycyny pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w sanatoriach, domach opieki oraz w jednostkach ratownictwa medycznego.

 

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo +

Filia w Warszawie stopień: (I)  (II), czas trwania: rok lub 1,5 roku • 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Łodzi?

Aby znaleźć swoje nazwisko na liście szczęśliwców, którzy już w październiku rozpoczną swoją przygodę ze studiami na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi, należy najpierw wziąć udział w konkursie świadectw. Wiodącymi przedmiotami na większości łódzkich uczelni są: język polski, biologia, fizyka i chemia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • biologia
 • chemia
 • fizyka

 

Część uczelni, oferujących możliwość podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo, jest prywatna, a więc o przyjęciu aplikantów będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a studenci staną przed obowiązkiem uiszczenia opłaty semestralnej, której wysokość jest odgórnie ustalona.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Pielęgniarstwo to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie, a następuje to wraz z ogólnym rozwojem medycyny. Od pielęgniarek i pielęgniarzy oczekuje się szerokiej medycznej wiedzy, jak również umiejętności obsługi skomplikowanej nowoczesnej aparatury medycznej.

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza cieszy się zaufaniem społecznym, a także niezależnością. Wśród wielu wykwalifikowanych specjalistów znajdziemy także organizatorów i menedżerów. Studenci zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk kierunkowych, przygotowujących do samodzielnego odgrywania roli zawodowej pielęgniarki lub pielęgniarza.

Pielęgniarstwo kładzie mocny nacisk na pracę zespołową, której priorytetem jest udzielanie pomocy człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością. Twoim zawodowym celem stanie się opieka nad pacjentem oraz dbanie o bezpieczeństwo pacjentów. Zajmiesz się także promocją zdrowia.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studenci pielęgniarstwa mają szansę zdobyć szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz wiedzę ogólną odnoszącą się do innych nauk medycznych. Zapoznają się także z regulacjami prawnymi, normami etycznymi i deontologią, która związane są z zawodem pielęgniarki.

Realizowane zajęcia umożliwią Ci zdobycie wiedzy z zakresu patologii ogólnej, również w kontekście zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów. Omówisz również patologię narządową układu krążenia, układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego i nerwowego.

Będziesz w stanie wymienić czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne. Wykażesz różnice w budowie oraz scharakteryzujesz funkcje życiowe człowieka dorosłego i dziecka.

Dowiesz się, na czym polega promowania zdrowia, profilaktyka, diagnozowanie, leczenie i rehabilitacja. Poznasz strategie w odniesieniu do promowania zdrowia o kontekście lokalnym, narodowym i globalnym.

 

Umiejętności

Studenci pielęgniarstwa zdobywają rzetelne wykształcenie oraz potrzebne do pracy umiejętności. Uczą się realizować świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Rozwijają umiejętność komunikowania się w zespole medycznym oraz z pacjentem.

Potrafią inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Korzystają ze zdobytej wiedzy, by świadczyć wysoki poziom opieki i zapewniać bezpieczeństwo ludziom chorym i zdrowym. Udzielają świadczenia w odniesieniu do promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Potrafią sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym.

Z zachowaniem zasad etyki ogólnej i zawodowej pielęgniarka oraz pielęgniarz świadomie wykonują swój zawód oraz wyznają holistyczne podejście do pacjenta. Szanują i respektują prawa pacjentów. Studenci i absolwenci potrafią organizować własną pracę, a także współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

 

Kompetencje społeczne

Kierunek pielęgniarstwo w Łodzi to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Studenci odczuwają nieustanną potrzebę poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy, a także wykorzystują ją, by wykonywać swoją pracę na wysokim poziomie zarówno w zakresie naukowym, jak i technicznym.

Realizowane zajęcia umożliwiają im budowanie społecznie akceptowanych zachowań, co wpływa na współpracę zespołową opieki medycznej. Studenci i absolwenci uczą się skutecznie i z empatią porozumiewać się z pacjentem.

Interpretują czynniki, które wpływają na reakcje własne i pacjenta, a także mają ich świadomość. Mają poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne, innych i ekosystemu, a także działają na rzecz społeczności lokalnej w kontekście zdrowia.

 

3. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

4. Program studiów i przedmioty

Założenia programowe oraz siatka zajęć zależne są od specyfiki wybranej uczelni. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Poszczególne przedmioty są skategoryzowane i podzielone na nauki podstawowe, społeczne, nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii czy fizyce.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie medyczne, szczegółowo zapoznając się z pielęgniarstwem, ale także zgłębiają treści prawne, etyczne i społeczne, które odnoszą się do zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza. Zgłębiają wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktycznej w chorobach nowotworowych oraz roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem pulmonologicznym czy onkologicznym.

 

W programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Nie ulega wątpliwości, że zawód pielęgniarki czy pielęgniarza jest przeznaczony dla osób z poczuciem życiowej misji, którą jest dbanie o życie i zdrowie drugiego człowieka oraz udzielanie mu pomocy – zarówno człowiekowi zdrowemu, jak i choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością.

Kandydaci na tego typu studia muszą odznaczać się odpowiedzialnością, zorganizowaniem, silną psychiką i odpornością na stres. Powinieneś/powinnaś także szybko i w odpowiedni sposób reagować w sytuacjach stresujących i ekstremalnych. Ważne, byś lubił/a pracę z ludźmi i potrafił/a się z nimi dogadywać.

Studia medyczne w tym zakresie będą idealne dla osób, które chcą zgłębiać tajniki ludzkiego ciała oraz pragną nauczyć się odpowiadać na jego potrzeby. Zawodowo możesz pracować w różnych środowiskach, chociażby w szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych. Wielość możliwości sprawia, że wiele osób decyduje się na kształcenie w zakresie pielęgniarstwa.

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku pielęgniarstwo:

 • cierpliwość
 • dokładność
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • odporność emocjonalna
 • dobra kondycja fizyczna
 • wytrzymałość
 • dobra pamięć
 • umiejętność logicznego myślenia
Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają rok, 1,5 lub 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Przygodę z Pielęgniarstwem w Łodzi należy rozpocząć od aplikacji na studia licencjackie na wybranej łódzkiej uczelni.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na studia niestacjonarne, stacjonarne albo czy ostateczny wybór padnie na uczelnię publiczną, czy którąś z prywatnych – studia licencjackie na tym kierunku zawsze trwają sześć semestrów, a więc trzy lata.

Po tym czasie można aplikować na dwuletnie studia magisterskie, dzięki którym poszerzą się możliwości zawodowe, a także zwiększą się szanse na lepsze zarobki.

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo w Łodzi mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju naukowego. Możesz skupić się na promowaniu zdrowego stylu życia lub też edukacji chorego i jego bliskich, co przygotuje ich do życia z chorobą lub niepełnosprawnością.

Do Twoich obowiązków będzie należało inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia, organizowanie pracy własnej, a także nadzorowanie opieki pielęgniarskiej. Z pewnością będziesz miał/a nieustanny kontakt zawodowy z profesjonalną kadrą pielęgniarską i lekarską.

Absolwenci zajmują się oceną stanu pacjenta, rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych pacjentów, wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, organizacją czasu wolnego osobom zdrowym lub osobom chorym. Możesz wybrać także karierę naukową.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • publiczne placówki służby zdrowia
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety, rehabilitacyjne
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • żłobki, szkoły
 • hospicja
 • zakłady penitencjarne
 • poradnie ogólne i przemysłowa opieka zdrowotna
 • stacje pogotowia ratunkowego
 • ośrodki naukowo-badawcze

 

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Obejmują także różnego typu stanowiska pracy, a związane są one bardzo często z ukończonymi kursami i specjalizacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • pielęgniarka
 • pielęgniarz
 • menedżer
 • organizator opieki medycznej
 • specjalista ds. promocji zdrowia

Gdzie studiować na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Naukw Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować pielęgniarstwo w Łodzi, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, a tym samym odznaczać się konkretnymi predyspozycjami. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, warto zdawać dodatkowy przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

W przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

pielęgniarstwo studia online w Łodzi

studia medyczne w Łodzi

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku pielęgniarstwo Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia medyczne w Łodzi możesz realizować zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku pielęgniarstwo studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi?

Studia niestacjonarne realizowane w formie zaocznej i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Studia medyczne są stosunkowo drogie, ale wszystko zależy od wybranego kierunku, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym cennikiem, który zawiera informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek. Wszelkie informacje odnoszące się do cen za kierunek pielęgniarstwo znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pielęgniarstwo - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Łodzi?

Czasami ciężko zdecydować, co tak naprawdę chcielibyśmy robić w życiu. W procesie decyzyjnym, dotyczącym wyboru przyszłego kierunku studiów, cenne mogą się okazać opinię innych ludzi.

 

Anna, studentka ostatniego roku pielęgniarstwa w Łodzi mówi:

„Od zawsze chciałam nieść pomoc innym ludziom. Od zawsze interesowałam się medycyną, postanowiłam więc wybrać pielęgniarstwo. A dlaczego w Łodzi? Uważam, że wybór łódzkich uczelni oferujących podjęcie studiów na tym kierunku jest tak duży, że każdy będzie miał możliwość dopasowania nauki do własnych zainteresowań. Absolutnie nie żałuję swojego wyboru!”.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)