Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Jakość i bezpieczeństwo środowiska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • biochemia z elementami fizjologii
 • biologia
 • mikrobiologia
 • metrologia i próbobiorstwo
 • prawo i ekonomia w ochronie środowiska
 • ekologia i ochrona przyrody

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa oferująca kształcenie w ramach siedmiu wydziałów. Jakie kierunki dostępne są dla kandydatów? Między innymi, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych, która dotyczy ochrony i kształtowania środowiska. Studenci otrzymują wiadomości z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Ponadto, poznają wytyczne ekonomiczne i prawne w zakresie ochrony środowiska oraz zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem środowiska zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi. Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także umiejętności związane z identyfikacją zagrożeń w środowisku, oceną jakości poszczególnych elementów środowiska, projektowaniem i podejmowaniem działań na rzecz technologii zapewniających jakość i bezpieczeństwo środowiska, oceną oddziaływania na środowisko.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska? Na przykład: chemia, biochemia z elementami fizjologii, biologia, mikrobiologia, metrologia i próbobiorstwo, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, ekologia i ochrona przyrody, chemia środowiska, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, ochrona i jakość gleb, ochrona i jakość wód, ochrona i jakość powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, biotechnologia w ochronie środowiska, agrochemikalia w środowisku, gospodarowanie odpadami, gospodarka energią. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Jakości i bezpieczeństwa środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach urzędowej kontroli.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Milena, studentka Jakości i bezpieczeństwa środowiska mówi:

„Wybrałam Uniwersytet Rolniczy bo od razu wiedziałam, że to uczelnia dla mnie, która najlepiej przygotuje mnie do realizacji planów. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA - ważne informacje

Jakość i bezpieczeństwo środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji zagrożeń w środowisku,
 • oceny jakości poszczególnych elementów środowiska,
 • projektowania i podejmowania działań na rzecz technologii zapewniających jakość i bezpieczeństwo środowiska,
 • gospodarowania na obszarach kryzysowych,
 • modelowania procesów w środowisku ekotoksykologii,
 • metod badań środowiskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska:

Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach urzędowej kontroli.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Jakość i bezpeczeństwo środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR 

Komentarze (0)