Jakość i bezpieczeństwo środowiska UR

Jakość i bezpieczeństwo środowiska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa oferująca kształcenie w ramach siedmiu wydziałów. Jakie kierunki dostępne są dla kandydatów? Między innymi, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych, która dotyczy ochrony i kształtowania środowiska. Studenci otrzymują wiadomości z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Ponadto, poznają wytyczne ekonomiczne i prawne w zakresie ochrony środowiska oraz zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem środowiska zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi. Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także umiejętności związane z identyfikacją zagrożeń w środowisku, oceną jakości poszczególnych elementów środowiska, projektowaniem i podejmowaniem działań na rzecz technologii zapewniających jakość i bezpieczeństwo środowiska, oceną oddziaływania na środowisko.

Studia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Zarządzanie środowiskiem, Analityka środowiskowa.

Specjalność Zarządzanie środowiskiem zakłada pozyskanie umiejętności opracowywania i zarządzania dokumentacją środowiskową i laboratoryjną oraz szacowania efektywności działań pro-środowiskowych różnych organizacji. Ponadto zakłada zdobycie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej oraz kierowania zespołem ludzkim.

Specjalność Analityka środowiskowa to rozwinięcie umiejętności szacowania ryzyka zdrowotnego i ekologicznego, podejmowania decyzji w sytuacjach podwyższonego ryzyka oraz wprowadzania działań zapobiegawczych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska? Na przykład: chemia, biochemia z elementami fizjologii, biologia, mikrobiologia, metrologia i próbobiorstwo, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, ekologia i ochrona przyrody, chemia środowiska, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, ochrona i jakość gleb, ochrona i jakość wód, ochrona i jakość powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, biotechnologia w ochronie środowiska, agrochemikalia w środowisku, gospodarowanie odpadami, gospodarka energią. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Jakości i bezpieczeństwa środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach urzędowej kontroli.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Milena, studentka Jakości i bezpieczeństwa środowiska mówi:

„Wybrałam Uniwersytet Rolniczy bo od razu wiedziałam, że to uczelnia dla mnie, która najlepiej przygotuje mnie do realizacji planów. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji zagrożeń w środowisku,
  • oceny jakości poszczególnych elementów środowiska,
  • projektowania i podejmowania działań na rzecz technologii zapewniających jakość i bezpieczeństwo środowiska,
  • gospodarowania na obszarach kryzysowych,
  • modelowania procesów w środowisku ekotoksykologii,
  • metod badań środowiskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska:

Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach urzędowej kontroli.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Jakość i bezpeczeństwo środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR 

Komentarze (0)