Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Ochrona środowiska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • ekologia i ochrona przyrody
 • geologia
 • geomorfologia i gleboznawstwo
 • hydrologia
 • meteorologia i klimatologia
 • środowiskowe funkcje lasów i użytków zielonych

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. Dzisiaj, w bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą wiele nowoczesnych kierunków, a jednym z nich jest Ochrona środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, bazującej na połączeniu nauk matematyczno- przyrodniczych oraz nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Poznają także wiele zagadnień technicznych, rolniczych i leśnych nierozerwalnie związanych z ochroną środowiska, jak również zasady zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to wiedza o środowisku, wzbogacona o znajomość jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka, chemia, ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, środowiskowe funkcje lasów i użytków zielonych, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, biotechnologia środowiskowa i chemia środowiskowa, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska, ekotoksykologia. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej, w zakładach przemysłowych, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz instytutach naukowo- badawczych i edukacji.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Patrycja, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to tradycja, piękna historia, ważni ludzie. Studia tutaj to powód do dumy, ale także odpowiedzialność i wytężona nauka. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Kraków

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych,
 • hydrologii, meteorologii i klimatologii,
 • prawa i ekonomii w ochronie środowiska,
 • analizowania i oceniania systemów zarządzania środowiskiem w skali lokalnej,
 • technologii ochrony środowiska,
 • rewitalizacji terenów zurbanizowanych,
 • infrastruktury technicznej terenów wiejskich,
 • zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach ochrony i kształtowania środowiska,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej,
 • zakładach przemysłowych,
 • firmach konsultingowych,
 • biurach projektowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • jednostkach opracowujących strategie gospodarowania na obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo,
 • edukacji.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR 

Komentarze (0)