Rolnictwo UR

Rolnictwo – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstał na fundamencie prób nauczania rolnictwa na poziomie akademickim jeszcze w XVIII wieku. Obecnie, to jedna z najważniejszych szkół wyższych, a oferta dydaktyczna przyciąga każdego roku większą liczbę kandydatów. Jakie kierunki mogą oni wybrać? Na przykład Rolnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym. Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię, czy ekonomikę rolnictwa. Studenci nabywają umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej, jak również metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Studia na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiadają następujące specjalności: Agroekonomia, Agrobiologia, Agroturystyka, Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno- spożywcze.

Specjalność Agroekonomia zakłada przybliżenie wielu problemów technologiczno- ekonomicznych. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska oraz doradztwa rolniczego, co pozwala im zrozumieć istotę produkcji rolniczej od strony biotechnicznej oraz ekonomicznej.

Specjalność Agrobiologia obejmuje szeroki zakres dyscyplin biologicznych w powiązaniu z obecnymi potrzebami nauk rolniczych. Studenci zapoznają się z osiągnięciami postępu biologicznego we współczesnym rolnictwie oraz nabywają umiejętności stosowania nowoczesnych metod analitycznych.

Specjalność Agroturystyka to obszerna wiedza technologiczno- ekonomiczna oraz specjalistyczna z obszaru organizacji i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. Największy nacisk położony jest na poszerzanie wiedzy z zakresu agroturystyki, rozumianej jako formy wypoczynku odbywającego się w terenach wiejskich o charakterze rolniczym.

Specjalność Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno- spożywcze porusza zagadnienia związane z inżynierią procesu produkcji oraz oceną jakości i przetwórstwem surowców rolnych. Wiedza, którą pozyskują studenci obejmuje także wszelkie środki i czynniki produkcji pozwalające na uzyskanie surowców i produktów o pożądanej jakości.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Rolnictwo? Na przykład: matematyka, botanika, agroekologia i ochrona środowiska, ekonomia, mikrobiologia, produkcja zwierzęca, prawo rolne, organizacja i ekonomika rolnictwa, podstawy gospodarki żywnościowej, szczegółowa uprawa roślin, ochrona przyrody. A co po studiach? Absolwenci kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowo- handlowych, przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, przedsiębiorstwach produkcji rolniczej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Tomek, student Rolnictwa mówi:

„Uniwersytet Rolniczy to uczelnia, która skupia ludzi z pasją i dużym uczuciem do tego, co robią i co planują. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach,
 • mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych przez czynniki endo- i egzogenne na różnych poziomach organizacji rośliny,
 • analizowania procesów biologicznych zachodzących w roślinie i łanie roślin,
 • klasyfikowania i oceny cech i czynników determinujących właściwości środowiska glebowego,
 • metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa,
 • prawidłowości funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • oceny efektów uprawowych,
 • planowania i przeprowadzenia właściwej ochrony roślin,
 • ustawiania i regulowania parametrów technicznych narzędzi i maszyn rolniczych,
 • organizacji i ekonomiki rolnictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowo- handlowych,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności,
 • przedsiębiorstwach produkcji rolniczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Rolnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR 

Komentarze (0)