Matematyka

Matematyka

Matematyka

26.01.2022

Matematyka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pakiety matematyczne
 • algebra liniowa
 • analiza matematyczna
 • algebra abstrakcyjna
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • elementy statystyki matematycznej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to szkoła wyższa kształcąca studentów w ramach siedmiu wydziałów. Jakie kierunki znajdują się w ofercie dydaktycznej? Na przykład Matematyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: pakiety matematyczne, algebra liniowa, analiza matematyczna, algebra abstrakcyjna, rachunek prawdopodobieństwa, elementy statystyki matematycznej, analiza numeryczna, topologia, algebra z teorią liczb, analiza zespolona, analiza funkcjonalna, współczesne badania matematyczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w bankach, firmach maklerskich, firmach konsultingowych, firmach informatycznych, instytucjach naukowych, szkołach.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Radek, student Matematyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia dla ambitnych i takich, którzy naprawdę wymagają czegoś od kształcenia wyższego. Tutaj się, po prostu, czuje, że się studiuje. To świetna uczelnia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MATEMATYKA  - ważne informacje

Matematyka studia Kraków

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • analizy funkcjonalnej,
 • algebry i teorii liczb,
 • geometrii i topologii,
 • modelowania matematycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • bankach,
 • firmach maklerskich,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach informatycznych,
 • placówkach badań naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej utworzonej w następujący sposób. O pozycji kandydata na liście decyduje przede wszystkim suma oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz liczby S.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)