Matematyka - Kraków

Studia w Krakowie

matematyka

Odkryj matematyka w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Matematyka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku matematyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku matematyka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie matematykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychAkademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Matematyki UP), Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Informatyki i Telekomunikacji PK) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Matematyki i Informatyki UJ).
 

Opis kierunku

Nic nie pozwala tak zgłębić tajemnice królowej nauk, jak studiowanie matematyki. Studenci poznają różne metody obliczeniowe, pozwalające na prowadzenia analiz zjawisk ekonomicznych, społecznych, czy przyrodniczych. Program obejmuje zazwyczaj zajęcia, związane np. ze statystyką, analizą numeryczną, czy sztuczną inteligencją. Absolwenci nie powinni mieć problemów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik przetwarzania danych.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku często realizują swoją karierę w zawodzie nauczyciela. Jednak nie jest to jedyna opcja dla osób, które ukończyły te studia – mogą pracować w bankowości, IT, ubezpieczeniach, przemyśle, czy administracji. Zdobyta wiedza może również przydać się w pracy w placówkach naukowo-badawczych.

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek MATEMATYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie matematyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Matematyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka stosowana

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka w Krakowie?

Nie od dziś wiadomo, że matematyka jest dziedziną stanowiącą stabilne podstawy pod nauki pokrewne, związane między innymi z informatyką, robotyką, automatyką czy telekomunikacją. Aby dostać się na kierunek oferujący uzyskanie kompetencji możliwych do wykorzystania w tak wielu obszarach, należy uzyskać wysokie wyniki maturalne lub zadowalające oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Na stronie internetowej wybranej krakowskiej uczelni wyższej, którą wybierzesz za miejsce realizowania matematyki, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji. Zapoznaj się z nimi, aby być do niego w pełni przygotowany.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Matematyka w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku matematyka w Krakowie?

Matematyka w Krakowie jest kierunkiem wymagającym i jednocześnie dającym wiele satysfakcji ze zdobywania cenionych przez pracodawców kompetencji. Studenci poznają zaawansowane metody regresji, nauczą się modelowania matematycznego, rozwiążą wiele skomplikowanych równań różniczkowych, a także zgłębią tajniki kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że studenci wybierający kierunek matematyka sukcesywnie pogłębiają zdolność do analitycznego myślenia i sprawnego rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych, co mogą wykorzystać w wielu obszarach zawodowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku matematyka możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Matematyka w Krakowie na studiach pierwszego stopnia trwa zazwyczaj trzy lata. Po tym czasie absolwenci uzyskają dyplom z tytułem licencjata. Na tym twoja przygoda z matematyką nie musi się kończyć. Możesz podjąć studia magisterskie drugiego stopnia, które trwają dwa lata.

Jako że matematykę w Krakowie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie, będziesz miał rzeczywisty wpływ na sposób organizacji twojego kształcenia.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Dzięki przedmiotom obecnym w siatce studiów na kierunku matematyka w Krakowie, studenci zyskają okazję nie tylko do przyswojenia i opanowania umiejętności wykorzystywania narzędzi i technik matematycznych w praktyce, ale również poprawią zdolność do szybkiego i bezproblemowego rozwiązywania problemów natury logicznej i analitycznej, co może okazać się przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci krakowskiej matematyki zgłębiają podstawy matematyki aktuarialnej, poznają statystykę oraz uczą się interpretacji danych finansowych i ekonomicznych. Lista umiejętności możliwych do opanowania dzięki studiom matematycznym jest długa, dlatego warto rozważyć rozpoczęcie kształcenia na tym rozwijającym kierunku.

Ile trwają studia na kierunku matematyka w Krakowie?

Studia na kierunku matematyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Matematyka w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku matematyka w Krakowie?

Powiedzieć, że kompetencje uzyskane na studiach matematycznych można wykorzystać w wielu różnorodnych, zazwyczaj technicznych obszarach zawodowych, to jak nic nie powiedzieć. Absolwenci, którzy ukończą matematykę w Krakowie mogą pracować w międzynarodowych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, informatycznych i związanych z automatyzacją procesów.

Dzięki umiejętnościom związanym z analityką i prowadzeniem operacji na finansach będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach związanych z analityką oraz różnych instytucjach analitycznych.

Jeżeli zamarzysz o przekazywaniu wiedzy wyniesionej ze studiów matematycznych młodszym pokoleniom, z powodzeniem zatrudnisz się w roli nauczyciela w placówkach oświatowych, o ile wykonasz odpowiedni kurs z przygotowania pedagogicznego lub pomyślisz o podjęciu pracy na stanowisku wykładowcy akademickiego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka:

 • Biura projektowo-konstrukcyjne,

 • Przedsiębiorstwa informatyczne i telekomunikacyjne,

 • Instytucje finansowe,

 • Przedsiębiorstwa związane z analityką,

 • Firmy konsultingowe,

 • Biura księgowe,

 • Placówki oświatowe,

 • Uczelnie wyższe.

Gdzie studiować na kierunku matematyka w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uczelnie, na których można studiować matematykę:

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie - kierunek matematyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Matematyki Stosowanej AGH) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Matematyki i Informatyki UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Matematyki) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku Matematyka w Krakowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Matematyka Kraków studia i stopnia

Matematyka Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Matematyka Kraków studia stacjonarne

Matematyka Kraków studia niestacjonarne

Kierunki matematyczne i statystyczne w Krakowie

Popularne kierunki matematyczne i statystyczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia