Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku zarządzanie informacja i publikowanie cyfrowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie informacyjne i publikowanie cyfrowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria i historia kultury
 • podstawy medioznawstwa
 • komunikacja społeczna i medialna
 • wirtualizacja narzędzi komunikacyjnych
 • nauka o informacji
 • dokumenty cyfrowe w administracji i biznesie

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje. Studenci uczą się organizowania pracy w zespole, planowania, organizowania, kontrolowania i promowania działalności informacyjnej instytucji non profit i firm komercyjnych.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: teoria i historia kultury, podstawy medioznawstwa, komunikacja społeczna i medialna, wirtualizacja narzędzi komunikacyjnych, nauka o informacji, dokumenty cyfrowe w administracji i biznesie, zarządzanie procesami informacyjnymi, redagowanie komunikatów tekstowych, źródła informacji. A co po studiach? Absolwenci kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, serwisach informacyjnych firm, instytucjach i organizacjach udostępniających dane w sieciach lokalnych i Internecie, bibliotekach cyfrowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Aneta, studentka Zarządzania informacją i publikowania cyfrowego mówi:

„Jeśli chcecie znaleźć się w miejscu pełnym ciekawych ludzi i rozwijać swoje zainteresowania, to wybierzcie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowania, kategoryzacji i indeksowania metadanych,
 • zasad klasyfikacji i typologii dokumentów,
 • nowoczesnych metod zarządzania zasobami, procesami i systemami przetwarzania informacji,
 • metod wizualizacji informacji,
 • przetwarzania dokumentów cyfrowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • serwisach informacyjnych firm,
 • instytucjach i organizacjach udostępniających dane w sieciach lokalnych i Internecie,
 • bibliotekach cyfrowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów. Przy jednakowych ocenach na dyplomie decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UP

Komentarze (0)