Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (stuia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia
 • etyka
 • mikroekonomia
 • zachowania organizacyjne
 • finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami
 • planowanie i ocena inwestycji
 • koncepcje i style przywództwa
 • działalność grup interesu

 

Zarządzanie to podstawa, niezależnie od tego, jaką branżę i działalność mamy na myśli. Oczywiście, jest to szerokie pojęcie, które skupia w sobie różne rodzaje wiedzy i umiejętności, dlatego nierzadko bywa podzielone na szczegółowe sektory. Zarządzanie i jego zasady funkcjonują wszędzie, a wraz z rozwojem współczesnych rynków jego reguły również się rozwijają i podlegają zmianom. Kierunki studiów w Warszawie tworzą długą listę zagadnień, które można zgłębiać. A który kierunek odpowie nam na pytania związane z funkcjonowaniem organizacji, działalnością gospodarczą, czy kierowaniem zespołem ludzi? Naturalnie – Zarządzanie. A w której uczelni możemy zdobywać wiedzę w jego zakresie? W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, w której kierunek ten prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, czyli przedsiębiorstw, czy instytucji publicznych. Studenci rozwijają umiejętności wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, które wynikają z przemian, unowocześnianych standardów oraz wszelakich norm, na przykład w obszarze ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności firm, czy też aktywności innowacyjnej. Istotą Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie jest pozyskanie dogłębnej wiedzy o procesach zarządzania całą organizacją, z podziałem na jej elementy i części składowe, takie jak: zarządzanie finansami, marketingiem, pracownikami, czy informacjami.

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania?

Na przykład: psychologia, etyka, mikroekonomia, zachowania organizacyjne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, planowanie i ocena inwestycji, koncepcje i style przywództwa, działalność grup interesu, prawo konsularne, transakcje międzynarodowe, marketing międzynarodowy, bezpieczeństwo ekonomiczne, pozyskiwanie i dobór pracowników, polityka zatrudnienia i rynek pracy.

Przestrzeń zawodowa związana z zarządzaniem rozszerza się, a świadczyć mogą o tym chociażby specjalności, w zakresie których mogą kształcić się studenci. Jaka praca czeka na absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie mogą pełnić funkcje specjalisty do spraw organizacji i zarządzania, kierownika działu marketingu, specjalisty Public Relations, czy menedżera średniego i wyższego szczebla. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, zagranicznych przedstawicielstwach gospodarczych, mediach, firmach doradczych i konsultingowych, instytucjach i agendach Unii Europejskiej, agencjach rozwoju regionalnego, biurach podróży, działach HR.

Zarządzanie niemal od zawsze było popularną dziedziną i chętnych do jej zgłębiania nigdy nie brakowało. Teraz jest podobnie. Ale którą uczelnię wybrać? Która uczelnia sprosta naszym wymaganiom oraz da nam poczucie zdobywania wiedzy praktycznej? Rozmawiając o zarządzaniu, należy zwrócić się w stronę WSM i dowiedzieć się:

Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie?

Tomek, student Zarządzania mówi:

„Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia o europejskim charakterze. Tutaj pozyskuje się wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać wszędzie, również poza granicami Polski. I to jest dla mnie najważniejsze. To, że nie staje się po prostu osobą przygotowaną do pracy, ale to, że staje się obywatelem nowoczesnej Europy, z poczuciem że wszędzie się odnajdę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • kierowania ludźmi i zespołami,
 • opracowywania biznes planu,
 • prowadzenia badań marketingowych,
 • gospodarowania finansami instytucji,
 • zarządzania projektami i finansami publicznymi według przepisów europejskiego prawa administracyjnego,
 • szacowania efektów i kosztów działalności innowacyjnej,
 • monitorowania projektów unijnych,
 • zarządzania zewnętrznymi źródłami finansowania,
 • projektowania programów rozwoju społeczno-gospodarczego państwa na poziomie administracji politycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarządowych,
 • zagranicznych przedstawicielstwach gospodarczych,
 • mediach,
 • partiach politycznych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • instytucjach i agendach Unii Europejskiej,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • biurach podróży,
 • organizacjach społecznych,
 • działach HR,
 • działach Public Relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Zarządzanie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Ciechanowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Zarządzanie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania i marketingu w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)