Migracje międzynarodowe

Migracje międzynarodowe

Migracje międzynarodowe

26.01.2022

Migracje międzynarodowe – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku migracje międzynarodowe w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku migracje międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polityka migracyjna
 • public relations
 • migracje w prawie międzynarodowym
 • uchodźcy i współczesne trendy migracyjne
 • polska diaspora w świecie
 • zarządzanie migracjami
 • współczesne prawo imigracyjne
 • kolonizacja i dekolonizacja

 

Uniwersytet Jagielloński to jeden z najjaśniejszych i najbardziej znaczących punktów na rodzimej mapie akademickiej. Kandydaci na uczelnię mogą wybierać spośród ponad stu kierunków kształcenia, a jednym z nich są Migracje międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy związanej z głównymi kierunkami i mechanizmami współczesnych migracji oraz strumieniami uchodźców. Studenci poznają dzieje migracji światowych, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metody badań migracyjnych oraz etnicznych.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: polityka migracyjna, public relations, migracje w prawie międzynarodowym, uchodźcy i współczesne trendy migracyjne, polska diaspora w świecie, zarządzanie migracjami, współczesne prawo imigracyjne, kolonizacja i dekolonizacja, migracje przymusowe: przeszłość i teraźniejszość. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Okres wyboru studiów bywa nierzadko bardzo stresujący. Kandydaci na studia szukają, porównują, sprawdzają – wszystko po to, by potem nie żałować swojej decyzji. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Bartosz, student Migracji międzynarodowych mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to świetna uczelnia, która nie zawiedzie żadnego studenta z ambicjami.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Migracje międzynarodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych strumieni uchodźców,
 • wyzwań polityki migracyjnej,
 • przebiegu publicznej debaty na temat przyczyn i skutków migracji,
 • zagadnień wielokulturowości i ewolucji państw narodowych,
 • przeobrażeń tożsamości w warunkach migracji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Migracje międzynarodowe:

Absolwent kierunku Migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji państwowej,
 • instytucjach publicznych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)