Dodaj do ulubionych

Migracje międzynarodowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Migracje międzynarodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku migracje międzynarodowe:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Migracje międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku migracje międzynarodowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując migracje międzynarodowe

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Migracje międzynarodowe? Zdobędziesz bogatą i zróżnicowaną wiedzę na temat współczesnych migracji międzynarodowych. Dowiesz się o ich skali, strukturze oraz kierunkach i typach migracji.

Obce nie będą Ci zagadnienia dotyczące współczesnych migracji: powodów i skutków w wymiarze społecznych, ekonomicznych i kulturowych, przemieszczania się dla jednostki, rodziny, społeczeństwa oraz państwa, skali oraz kierunków i typów migracji czy obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z pobytem i pracą. Jednym zdaniem staniesz się prawdziwym ekspertem w dziedzinie migracji międzynarodowych!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • procesów migracji międzynarodowych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie,
 • powodów oraz skutków: społecznych, ekonomicznych i kulturowych przemieszczania się dla jednostki, rodziny, społeczeństwa oraz państwa, skali oraz kierunków i typów migracji, obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z wjazdem, pobytem i pracą,
 • procedur wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej,
 • polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności imigranckich obecnych w Polsce,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku migracje międzynarodowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Migracje międzynarodowe to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku migracje międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku dowiesz się więcej na temat współczesnych trendów migracyjnych, a także zdobędziesz wszechstronną wiedzę kulturową, społeczną czy gospodarczą. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów, powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Etniczność i religia
 • Uchodźcy i współczesne trendy migracyjne
 • Współczesne migracje
 • Zróżnicowanie religijne świata

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższe studia, wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie licznych warsztatów nauczysz się analizować wybrane zjawiska społeczne i kulturowe.

Ponadto poznasz regulacje prawa międzynarodowego i dowiesz się więcej na temat ich zastosowania w praktyce. Studenci skupią się także na rozwijaniu kompetencji językowych i nauce języka angielskiego, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W obecnej sytuacji dotyczącej imigrantów zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie migracji nieustannie rośnie. Dzięki tym studiom zdobędziesz wszechstronną wiedzę o przyczynach i skutkach migracji, a także będziesz w stanie rozwiązywać problemy pojawiające się w ramach tego globalnego problemu.

Jeżeli zatem interesuje Cię sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna oraz ich skutki to Migracje międzynarodowe mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować migracje międzynarodowe

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek migracje międzynarodowe:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku migracje międzynarodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku migracje międzynarodowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. 

Czas trwania studiów na kierunku migracje międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek migracje międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku migracje międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek migracje międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
55
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku migracje międzynarodowe

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Migracje międzynarodowe? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucji zajmującej się cudzoziemcami.

Mogą to być na przykład placówki służb publicznych, między innymi: administracji państwowej, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych zajmujących się społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji międzynarodowych.

Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Migracje międzynarodowe mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Absolwent kierunku migracje międzynarodowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach rządowych,
 • specjalista w instytucjach pozarządowych,

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)