Studia bliskowschodnie

Studia bliskowschodnie

Studia bliskowschodnie

26.01.2022

Studia bliskowschodnie – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku studia bliskowschodnie w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia bliskowschodnie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • środowisko geograficzne Bliskiego Wschodu
 • dzieje kultury Żydów
 • historia imperium osmańskiego
 • religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 • metodyka analizy tekstów naukowych
 • mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Studia bliskowschodnie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat specyfiki zagadnień społecznych Bliskiego Wschodu w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także poznanie mechanizmów polityki i ekonomii regionu.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: środowisko geograficzne Bliskiego Wschodu, dzieje kultury Żydów, historia imperium osmańskiego, religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, metodyka analizy tekstów naukowych, mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie, historia krajów arabskich, metody i techniki badań społecznych, systemy polityczne państw Bliskiego Wschodu, filozofia muzułmańska, orientalizm, media na Bliskim Wschodzie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej, lokalnych instytucjach samorządowych, instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, fundacjach.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Paweł, student Studiów bliskowschodnich mówi:

„Nie ma lepszej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński. Nauka tutaj to poczucie, że studia naprawdę przygotowują do życia, do pracy i osiągania sukcesów.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA BLISKOWSCHODNIE - ważne informacje

Studia bliskowschodnie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia bliskowschodnie:

Absolwent kierunku Studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych regionu,
 • religii Bliskiego Wschodu,
 • socjologii Bliskiego Wschodu,
 • historii krajów arabskich,
 • historii Izraela,
 • systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu,
 • sztuki Bliskiego Wschodu,
 • zarządzania międzykulturowego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia bliskowschodnie:

Absolwent kierunku Studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej,
 • lokalnych instytucjach samorządowych,
 • instytucjach aktywności kulturalnej,
 • mediach,
 • agencjach badań rynkowych,
 • fundacjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)