Studia nad Koreą

Studia nad Koreą

Studia nad Koreą

26.01.2022

Studia nad Koreą – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku studia nad Koreą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku studia nad koreą w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia nad Koreą znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • cywilizacja konfucjańska
 • historia filozofii
 • historia Korei
 • lektorat języka koreańskiego
 • grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu
 • buddyzm
 • ochrona własności intelektualnej
 • społeczeństwa azjatyckie w perspektywie socjologicznej

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich są Studia nad Koreą, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie specyfiki społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmów polityki i ekonomii obszaru Korei.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: cywilizacja konfucjańska, historia filozofii, historia Korei, lektorat języka koreańskiego, grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu, buddyzm, ochrona własności intelektualnej, społeczeństwa azjatyckie w perspektywie socjologicznej, metodyka analizy tekstów naukowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Studia nad Koreą na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w administracji rządowej, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, agencjach Public Relations, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Milena, studentka kierunku Studia nad Koreą mówi:

„Jeśli miałabym jeszcze raz podjąć decyzję o wyborze uczelni, to zdecydowanie wybrałabym Uniwersytet Jagiellońskim. Właśnie w tej szkole wyższej odnalazłam dziedzinę, w której chce się rozwijać.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA NAD KOREĄ - ważne informacje

Studia nad Koreą studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia nad Koreą na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Studia nad Koreą na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów polityki i gospodarki,
 • sztuki i filozofii Dalekiego Wschodu,
 • metod analizy tekstów naukowych,
 • historii Korei,
 • języka koreańskiego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia nad Koreą:

Absolwent kierunku Studia nad Koreą na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej,
 • lokalnych instytucjach samorządowych,
 • instytucjach aktywności kulturalnej,
 • mediach,
 • agencjach badań rynkowych,
 • agencjach Public Relations,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)