Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

26.01.2022

Wiedza o teatrze – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku wiedza o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku wiedza o teatrze w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wiedza o teatrze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia dramatu i teatru powszechnego
 • historia teatru polskiego
 • arcydzieła literatury dawnej
 • antropologia kultury
 • poetyka dramatu z elementami teorii literatury
 • dramat polski XX wieku
 • gatunki dramatyczne i teatralne

 

Uniwersytet Jagielloński to historyczny fundament polskiego szkolnictwa wyższego. Kandydaci na uczelnię mogą wybierać spośród 130 kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Wiedza o teatrze, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zdobycie gruntownej wiedzy w zakresie historii form teatralnych, gatunków i konwencji inscenizacyjnych dawnych i współczesnych, stylów gry aktorskiej, czy teorii gry aktorskiej. Studenci poznają instytucje życia teatralnego, zasady dotyczące prawa autorskiego i własności intelektualnej, jak również najważniejsze zjawiska we współczesnym teatrze. Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim to także nabycie umiejętności zapamiętywania i opisywania istotnych elementów oglądanego spektaklu oraz umiejętności jego interpretowania.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: historia dramatu i teatru powszechnego, historia teatru polskiego, arcydzieła literatury dawnej, antropologia kultury, poetyka dramatu z elementami teorii literatury, dramat polski XX wieku, gatunki dramatyczne i teatralne, analiza przedstawienia teatralnego, interpretacja dramatu, filozofia kultury, zarządzanie kulturą, dramat powszechny XX wieku. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w instytucjach kultury, ośrodkach teatralnych, redakcjach czasopism.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Honorata, studentka Wiedzy o teatrze mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to duży prestiż, niemały wysiłek i ciekawa przygoda. Nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

WIEDZA O TEATRZE - ważne informacje

Wiedza o teatrze studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii najważniejszych form teatralnych,
 • gatunków i konwencji inscenizacyjnych stosowanych w przeszłości i współcześnie,
 • zasad prawa autorskiego,
 • historii dramatu polskiego,
 • historii dramatu powszechnego,
 • interpretacji spektakli,
 • interpretowania tekstów literackich,
 • problematyki współczesnych procesów kulturowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wiedza o teatrze:

Absolwent kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • ośrodkach teatralnych,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)