Zarządzanie kulturą współczesną

Zarządzanie kulturą współczesną

Zarządzanie kulturą współczesną

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie kulturą współczesną – Uniwersytet Jagielloński

Studia na kierunku zarządzanie kulturą współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie kulturą współczesną znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nowe trendy w zarządzaniu
 • zarządzanie strategiczne
 • nurty współczesnej humanistyki
 • kultura i sztuka współczesna
 • prawo autorskie
 • ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, której historia sięga 1364 roku. Obecnie, kształci około pięćdziesięciu tysięcy studentów, którzy mają możliwość obrania kierunku kształcenia z bogatej oferty dydaktycznej. Jednym z jej punktów jest Zarządzanie kulturą współczesną, prowadzone na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury. Istotną cechą kierunku jest kształtowanie mobilności intelektualnej studenta, pozwalającej mu na samodzielne tworzenie własnego miejsca pracy, a zdobywane kompetencje kulturalne, zawodowe i osobiste umożliwiają późniejsze działanie w wymiarze międzynarodowym. Studenci pozyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii zarządzania połączoną z wiedzą na temat najważniejszych obszarów kultury oraz specyfiki mediów.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: nowe trendy w zarządzaniu, zarządzanie strategiczne, nurty współczesnej humanistyki, kultura i sztuka współczesna, prawo autorskie, ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zarządzanie projektami, trendy zmian w kulturze, antropologia kulturowa i etnografia, literatura cyfrowa, zarządzanie kulturą w organizacjach pozarządowych, kino w kulturze współczesnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania kulturą współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w teatrach, muzeach, domach kultury, agencjach reklamy, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Marlena, studentka Zarządzania kulturą współczesną mówi:

„Kierunki kształcenia, które można znaleźć na Uniwersytecie Jagiellońskim są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku. Dlatego warto tutaj studiować. Choćby dlatego, że zdobyta wiedza umożliwi nam odnalezienie się w dzisiejszych realiach.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ - ważne informacje

Zarządzanie kulturą współczesną studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie kulturą współczesną:

Absolwent kierunku Zarządzanie kulturą współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polityki kulturalnej i strategii rozwoju kultury w Polsce,
 • psychologii przekazu medialnego i reklamowego,
 • idei politycznych w kulturze współczesnej,
 • turystyki kulturowej,
 • polityki kulturalnej państw Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie kulturą współczesną:

Absolwent kierunku Zarządzanie kulturą współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • teatrach,
 • muzeach,
 • domach kultury,
 • agencjach reklamowych,
 • rozgłośniach radiowych,
 • stacjach telewizyjnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)