ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ

ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ

ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą współczesną to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W procesie rekrutacji na ten perspektywiczny i niezwykle interesujący kierunek, jakim jest zarządzanie kulturą współczesną, będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie kulturą współczesną stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie kulturą współczesną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ:

W trakcie kursu będziesz miał możliwość ugruntowania swojej wiedzy i wzbogacenia jej o wiele nowych, cennych kompetencji praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Ze względu na interdyscyplinarny i niezwykle bogaty program nauczania rozwiniesz się na kilku płaszczyznach jednocześnie.

W ofercie kształcenia przewidziano wiele interesujących warsztatów oraz zajęć teoretycznych, podzielonych na grupę obligatoryjną i fakultatywną.

Pierwsza z nich skupia się wokół kwestii powiązanych z zarządzanie, prawem czy ekonomią. Natomiast w ramach drugiej grupy będą realizowane zajęcia dotyczące różnych aspektów i dziedzin sztuki. Ponadto, podczas studiów będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb, zainteresowań i planów zawodowych.

Zadecydujesz pomiędzy „kulturą współczesną” a „zarządzaniem organizacjami kultury”. Uzyskaną, w czasie kursu, wiedzę teoretyczną będziesz miał okazję wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 • znajomość różnych metod i strategi zarządzania
 • wiedza ekonomiczna
 • wiedza z zakresu finansów i rachunkowości
 • znajomość różnorodnych dziedzin sztuki i kultury
 • znajomość podstaw marketingu i reklamy
 • wiedza z zakresu nauk prawnych
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej
 • wiedza literaturoznawcza

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie kulturą współczesną?

 

1. Nabywane umiejętności

Zarządzanie kulturą współczesną to swego rodzaju układanka, ponieważ kierunek powiązany jest z wieloma dziedzinami, w gronie których wyróżnić można nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o sztuce, nauki prawne, ekonomię i finanse, czy filozofię.

Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby jak najlepiej i jak najpełniej zaspokoić potrzeby rynku pracy w zakresie specjalistów zarządzania organizacjami kultury o szerokiej, pogłębionej wiedzy na temat współczesnych zjawisk w kulturze.

Kształcenie na tym kierunku przygotowuje do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach kultury sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego, a także przygotowuje do inicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami.

 

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą współczesną możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie kulturą współczesną to kierunek o dość bogatym programie kształcenia. Studenci realizują przedmioty związane między innymi z:

 • zarządzaniem różnorodnością w organizacji,
 • prawem zamówień publicznych,
 • ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym,
 • kulturą cyfrową,
 • zarządzaniem strategicznym.

 

Uczestniczą w zajęciach, które poruszają tematy dotyczące współczesnych trendów w kulturze, marketingu i organizacji wydarzeń, finansów kultury, współczesnej humanistyki. Wszystko razem daje możliwość zdobycia nowoczesnych umiejętności menedżerskich, które można wykorzystać nie tylko w instytucjach kultury, a także dużą wiedzę na temat kultury samej w sobie.

Zarządzanie kulturą współczesną to kierunek dla osób zainteresowanych kulturą i jej funkcjonowaniem. Pomimo tego, iż dyscyplina ta wydaje się interesująca, to jednak Zarządzanie kulturą współczesną jest dość rzadko spotykane w ofertach edukacyjnych.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Kultura współczesna to niezwykle bogata, wielowarstwowa i złożona z wielu, bardzo różnych elementów, dyscyplina. Można zaliczyć do niej między innymi różnego rodzaju imprezy kulturalne, widowiska teatralne, wystawy sztuki, ale także modę, muzykę czy literaturę.

W związku z tak dużą różnorodnością i wieloaspektowością współczesnej kultury polskiej i międzynarodowej , rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, doskonale orientujących się w obecnych przejawach życia kulturalnego oraz potrafiących doskonale nim zarządzać.

Jako odpowiedź na te potrzeby, stawiane przez dzisiejszy rynek pracy, pojawiły się niezwykle interesujące, rozwijające i zarazem perspektywiczne studia: zarządzanie kulturą współczesną, których program skierowany jest do wszystkich osób o zainteresowaniach artystycznych oraz zdolnościach przywódczych, które chciałyby połączyć swoje dwie pasje i jednocześnie zyskać wszechstronne wykształcenie. Jeżeli ten opis idealnie do ciebie pasuje, to studia te powinny być twoim wyborem!

 

4. Gdzie studiować Zrządzanie kulturą współczesną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie kulturą współczesną:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie kulturą współczesną?

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą współczesną trwają 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie kulturą współczesną nie należy do grona kierunków, które często występują w katalogach dydaktycznych. Ponadto, nieczęsto występuje możliwość wyboru formy i trybu kształcenia. Zainteresowani tym kierunkiem najczęściej odnajdą go na studiach drugiego stopnia i zazwyczaj w trybie stacjonarnym.

Co za tym idzie. Nauka najpewniej może obejmować 4 semestry, trwać łącznie 2 lata i kończyć się obroną pracy magisterskiej, a wszystko w formule nauki od poniedziałku do piątku.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie kulturą współczesną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie kulturą współczesną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie kulturą współczesną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
68,67
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ:

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie kulturą współczesną będziesz miał wszechstronne wykształcenie oraz wieloaspektową wiedzę z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii oraz sztuki, dzięki czemu zyskasz szansę na zdobycie ciekawej i atrakcyjnej pracy w różnych prężnie rozwijających się branżach.

Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych firmach, korporacjach i instytucjach. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik wybranych instytucji kulturalnych, między innymi muzeów, teatrów, galerii sztuki, czy domach kultury.

Jako absolwent, będziesz posiadał wszelkie niezbędne kompetencje do pracy w działach marketingu i reklamy. Równie dobrze możesz pracować jako animator kultury lub pracownik odpowiedzialny za polskie dziedzictwo kulturowe.Dodatkowo, po ukończeniu studiów drugiego stopnia, możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozpocząć karierę naukową.

 • instytucje kultury (muzea, galerie sztuki, teatry, domy kultury)
 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • administracja państwowa
 • organizacje pozarządowe
 • animator kultury
 • przemysł kreatywny
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • działy reklamy i marketingu

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ

Komentarze (0)