Zarządzanie mediami i reklamą

Zarządzanie mediami i reklamą

Zarządzanie mediami i reklamą

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie mediami i reklamą – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie mediami i reklamą znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nowe trendy w zarządzaniu
 • prawo autorskie
 • prawo pracy i zamówienia publiczne
 • społeczeństwo obywatelskie
 • trendy zmian w kulturze
 • ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 

Uniwersytet Jagielloński to jeden z najjaśniejszych i najbardziej znaczących punktów na rodzimej mapie akademickiej. Kandydaci na uczelnię mogą wybierać spośród ponad stu kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Zarządzanie mediami i reklamą, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest przygotowanie do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów, a także w ich administracji.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: nowe trendy w zarządzaniu, prawo autorskie, prawo pracy i zamówienia publiczne, społeczeństwo obywatelskie, trendy zmian w kulturze, ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, zarządzanie strategiczne, zarządzanie w Internecie, zarządzanie zasobami ludzkimi, antropologia kulturowa i etnografia, typy i struktury rynków medialnych, efektywność organizacji medialnych, efektywność organizacji kultury. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w agencjach reklamy, sektorze IT, mediach, przemyśle kreatywnym.

Wybraliśmy kierunek studiów- Ratownictwo medyczne. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Sebastian, student Zarządzania mediami i reklamą mówi:

„Media to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka. Coś, co wywiera wpływ na większość ludzi. Dlatego chcę zgłębić ten temat, przekonać się dlaczego media mają tak duży wpływ na nasze życie. Żeby dowiedzieć się jak najwięcej, wybrałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE MEDIAMI I REKLAMĄ - ważne informacje

Zarządzanie mediami i reklamą studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Zarządzanie mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa autorskiego,
 • strategii organizacji mediów,
 • etyki zarządzania mediami,
 • autoprezentacji,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • polityki kulturalnej i strategii rozwoju kultury w Polsce.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie mediami i reklamą:

Absolwent kierunku Zarządzanie mediami i reklamą na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamy,
 • sektorze IT,
 • mediach,
 • przemyśle kreatywnym.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia zarządzanie i marketing w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie i marketing w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej UJ

Komentarze (0)