Budowa jachtów

Budowa jachtów

Budowa jachtów – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Niejedna osoba marzyła o tym, aby mieć własny jacht. Oglądając filmy, w których bohaterowie pływali właśnie takimi jednostkami wyobrażało się, że pewnego dnia samemu wpłynie się do portu w Monako, czy Saint- Tropez. Dla tych, którzy interesują się jednostkami pływającymi o napędzie żaglowym lub motorowym istnieje specjalny kierunek kształcenia – Budowa jachtów. A gdzie? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. To kierunek skierowany do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Do współpracy w realizacji programu studiów oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć zaprasza się osoby związane z tym przemysłem- uznanych projektantów i konstruktorów, specjalistów od żagli i wyposażenia, a także znanych żeglarzy. Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia, w trybie stacjonarnym.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie budowy jachtów i innych małych jednostek pływających- wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych. Studenci poznają zasady projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, teorię jachtów i żeglowania, metody komputerowe i programy narzędziowe wykorzystywane w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów. Ponadto, zaznajamiają się z projektowaniem żagli i takielunku, projektowaniem architektonicznym i wyposażenia wnętrz, projektowaniem napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych. Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to także przygotowanie do organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim, nauka o materiałach, rysunek techniczny, inżynieria jakości, podstawy teorii jednostek pływających, tworzywa polimerowe i ich przetwórstwo, podstawy projektowania jednostek pływających, podstawy konstrukcji maszyn, wytrzymałość materiałów, podstawy napędu jednostek pływających, podstawy wyposażenia jednostek pływających, żywice i laminaty poliestrowe, projektowanie jachtów żaglowych i motorowych, dzielność morska jachtu.

Obecnie, w samym Szczecinie i jego okolicach znajduje się około czterdziestu firm związanych z przemysłem okrętowym i offshore. Ale z solidnym zapleczem wiedzy i umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku mogą znaleźć pracę niemal wszędzie na świecie. Osoby, które ukończyły Budowę jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, zakładach remontowych, biurach projektowych, ośrodkach badawczych, towarzystwach klasyfikacyjnych statków i instalacji morskich. Warte zaznaczenia jest, że szacuje się, iż rynek ten będzie się powiększał, dlatego miejsc pracy dla absolwentów nie powinno zbyt prędko zabraknąć.

„Dokąd udać się na studia?” – takie pytanie bardzo często pojawia się w głowach kandydatów, którzy nie wiedzą, które miasto obrać na miejsce swojego kształcenia. W przypadku takiego kierunku jak Budowa jachtów wybór nie powinien sprawiać większych kłopotów.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Paweł, student Budowy jachtów mówi:

„Zawsze chciałem być związany z morzem, ale najbardziej z procesem projektowania i konstruowania jednostek pływających. Dlatego wybrałem Budowę jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. To fantastyczna uczelnia, w której zajęcia prowadzą profesjonaliści, a przede wszystkim prawdziwi pasjonaci swojej dziedziny.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budowę jachtów:

Absolwent kierunku Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu budowy jachtów,
 • opisu matematycznego zjawisk z zakresu aerodynamiki i hydrodynamiki,
 • podstawowych zjawisk fizycznych i procesów występujących w przyrodzie,
 • mechaniki,
 • opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych,
 • termodynamiki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów,
 • oceanotechniki i zjawisk występujących na morzach i oceanach,
 • projektowania, właściwości, wyposażenia, napędu, konstrukcji i technologii budowy jednostek pływających,
 • żywic i laminatów stosowanych w budowie jachtów oraz warunków i technologii w ich stosowaniu,
 • właściwości jachtów żaglowych i małych jednostek motorowych,
 • oddziaływania różnych rodzajów zagrożeń na człowieka i środowisko w budowie jachtów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budowa jachtów:

Absolwent kierunku Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • zakładach produkcyjnych,
 • zakładach remontowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • towarzystwach klasyfikacyjnych statków i instalacji morskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia morskie wybrać

Studia na kierunku Budowa jachtów - wszystko co musisz wiedzieć

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki morskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT 

Komentarze (0)