Budowa jachtów

Budowa jachtów

Budowa jachtów – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku budowa jachtów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budowa jachtów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim
 • nauka o materiałach
 • rysunek techniczny
 • inżynieria jakości
 • podstawy teorii jednostek pływających
 • tworzywa polimerowe i ich przetwórstwo

 

Niejedna osoba marzyła o tym, aby mieć własny jacht. Oglądając filmy, w których bohaterowie pływali właśnie takimi jednostkami wyobrażało się, że pewnego dnia samemu wpłynie się do portu w Monako, czy Saint- Tropez. Dla tych, którzy interesują się jednostkami pływającymi o napędzie żaglowym lub motorowym istnieje specjalny kierunek kształcenia – Budowa jachtów. A gdzie? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. To kierunek skierowany do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Do współpracy w realizacji programu studiów oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć zaprasza się osoby związane z tym przemysłem- uznanych projektantów i konstruktorów, specjalistów od żagli i wyposażenia, a także znanych żeglarzy. Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia, w trybie stacjonarnym.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie budowy jachtów i innych małych jednostek pływających- wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych. Studenci poznają zasady projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, teorię jachtów i żeglowania, metody komputerowe i programy narzędziowe wykorzystywane w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów. Ponadto, zaznajamiają się z projektowaniem żagli i takielunku, projektowaniem architektonicznym i wyposażenia wnętrz, projektowaniem napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych. Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to także przygotowanie do organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim, nauka o materiałach, rysunek techniczny, inżynieria jakości, podstawy teorii jednostek pływających, tworzywa polimerowe i ich przetwórstwo, podstawy projektowania jednostek pływających, podstawy konstrukcji maszyn, wytrzymałość materiałów, podstawy napędu jednostek pływających, podstawy wyposażenia jednostek pływających, żywice i laminaty poliestrowe, projektowanie jachtów żaglowych i motorowych, dzielność morska jachtu.

Obecnie, w samym Szczecinie i jego okolicach znajduje się około czterdziestu firm związanych z przemysłem okrętowym i offshore. Ale z solidnym zapleczem wiedzy i umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku mogą znaleźć pracę niemal wszędzie na świecie. Osoby, które ukończyły Budowę jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, zakładach remontowych, biurach projektowych, ośrodkach badawczych, towarzystwach klasyfikacyjnych statków i instalacji morskich. Warte zaznaczenia jest, że szacuje się, iż rynek ten będzie się powiększał, dlatego miejsc pracy dla absolwentów nie powinno zbyt prędko zabraknąć.

„Dokąd udać się na studia?” – takie pytanie bardzo często pojawia się w głowach kandydatów, którzy nie wiedzą, które miasto obrać na miejsce swojego kształcenia. W przypadku takiego kierunku jak Budowa jachtów wybór nie powinien sprawiać większych kłopotów.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Paweł, student Budowy jachtów mówi:

„Zawsze chciałem być związany z morzem, ale najbardziej z procesem projektowania i konstruowania jednostek pływających. Dlatego wybrałem Budowę jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. To fantastyczna uczelnia, w której zajęcia prowadzą profesjonaliści, a przede wszystkim prawdziwi pasjonaci swojej dziedziny.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budowę jachtów:

Absolwent kierunku Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu budowy jachtów,
 • opisu matematycznego zjawisk z zakresu aerodynamiki i hydrodynamiki,
 • podstawowych zjawisk fizycznych i procesów występujących w przyrodzie,
 • mechaniki,
 • opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych,
 • termodynamiki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów,
 • oceanotechniki i zjawisk występujących na morzach i oceanach,
 • projektowania, właściwości, wyposażenia, napędu, konstrukcji i technologii budowy jednostek pływających,
 • żywic i laminatów stosowanych w budowie jachtów oraz warunków i technologii w ich stosowaniu,
 • właściwości jachtów żaglowych i małych jednostek motorowych,
 • oddziaływania różnych rodzajów zagrożeń na człowieka i środowisko w budowie jachtów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budowa jachtów:

Absolwent kierunku Budowa jachtów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • zakładach produkcyjnych,
 • zakładach remontowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • towarzystwach klasyfikacyjnych statków i instalacji morskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budowa jachtów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia morskie wybrać

Studia na kierunku Budowa jachtów - wszystko co musisz wiedzieć

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki morskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT 

Komentarze (0)