Energetyka

Energetyka

Energetyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Każdy potrzebuje energii i trudno nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Ale o jaką energię chodzi? No, właśnie. Użyteczne formy energii, a więc mechaniczną, elektryczną oraz ciepło uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głównie: chemicznej paliw pierwotnych, jądrowej, wód, wnętrza Ziemi, przepływu powietrza, promieniowania Słońca. Na podstawie tego krótkiego wyjaśnienia możemy powiedzieć, że energetyka jest działem nauki i techniki, który zajmuje się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii. Kierunki studiów w Szczecinie to bardzo szeroki obszar, zwłaszcza w zakresie nauk technicznych i inżynieryjnych, zatem który odpowiada za pozyskanie wiedzy z opisanej powyżej dyscypliny? To proste. Tym kierunkiem jest Energetyka. A gdzie ją znajdziemy? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Prowadzona jest ona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy o systemach, siłowniach i urządzeniach nowoczesnej energetyki. Studenci poznają zasady eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, jak również zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Nauka stanowi przygotowanie do pełnienia obowiązków na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i racjonalnym wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych, czy też nieodnawialnych jej źródeł. Energetyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty, jak: matematyka, statystyka matematyczna, fizyka, chemia, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, materiały eksploatacyjne w energetyce, dynamika maszyn energetycznych, zaawansowane techniki obliczeniowe, kotły, turbiny, pompy, technologie spalania, silniki spalinowe, gospodarka energetyczna, elektrotechnika i elektronika, maszyny elektryczne, automatyka, perspektywiczne technologie energetyczne, sieci ciepłownicze, zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym.

Tok studiów ma jeden cel – przekazać studentom gruntowną wiedzę z zakresu technicznego, ekonomicznego i ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. Jaka droga zawodowa wiąże się z taką wiedzą? Absolwenci Energetyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie będą mogli znaleźć zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach ciepłowniczych, działach energetycznych i mechanicznych różnych zakładów przemysłowych. O czym jeszcze warto wspomnieć? O tym, że osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek przygotowane są do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Nie będzie niczym oryginalnym przyznanie, że dziedziny związane z pozyskiwaniem czy przetwarzaniem energii będą stawały się coraz ważniejsze i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć?

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Łukasz, student Energetyki mówi:

„ZUT staje się coraz ważniejszą uczelnią i studiowanie w niej staje się także coraz większym prestiżem. Co dla mnie ważne, nauka tutaj daje mnóstwo satysfakcji, a uzyskany dyplom otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę:

Absolwent kierunku Energetyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa dotyczącego energetyki,
 • zasad mechaniki, techniki połączeń, metod analizy wytrzymałościowej, metod obliczeń projektowych wybranych konstrukcji mechanicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • elektrotechniki, elektroniki i działania maszyn elektrycznych,
 • metod analizy liniowych układów dynamicznych,
 • miernictwa elektroenergetycznego oraz współczesnych systemów pomiarowych,
 • modelowania układów mechanicznych,
 • zarządzania dostawą i poborem energii zasilającej procesy i obiekty,
 • gospodarki odpadami, oczyszczania spalin, wpływu procesów energetycznych na środowisko,
 • zasad działania rynku energii i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • zakładach ciepłowniczych,
 • działach energetycznych i mechanicznych różnych zakładów przemysłowych,
 • auditingu energetycznym,
 • jednostkach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Energetyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT 

Komentarze (0)