Energetyka

Energetyka

Energetyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku energetyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka matematyczna
 • fizyka
 • chemia
 • mechanika techniczna
 • wytrzymałość materiałów
 • materiały eksploatacyjne w energetyce
 • dynamika maszyn energetycznych

 

Każdy potrzebuje energii i trudno nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Ale o jaką energię chodzi? No, właśnie. Użyteczne formy energii, a więc mechaniczną, elektryczną oraz ciepło uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głównie: chemicznej paliw pierwotnych, jądrowej, wód, wnętrza Ziemi, przepływu powietrza, promieniowania Słońca. Na podstawie tego krótkiego wyjaśnienia możemy powiedzieć, że energetyka jest działem nauki i techniki, który zajmuje się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii. Kierunki studiów w Szczecinie to bardzo szeroki obszar, zwłaszcza w zakresie nauk technicznych i inżynieryjnych, zatem który odpowiada za pozyskanie wiedzy z opisanej powyżej dyscypliny? To proste. Tym kierunkiem jest Energetyka. A gdzie ją znajdziemy? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Prowadzona jest ona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy o systemach, siłowniach i urządzeniach nowoczesnej energetyki. Studenci poznają zasady eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, jak również zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Nauka stanowi przygotowanie do pełnienia obowiązków na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i racjonalnym wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych, czy też nieodnawialnych jej źródeł. Energetyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty, jak: matematyka, statystyka matematyczna, fizyka, chemia, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, materiały eksploatacyjne w energetyce, dynamika maszyn energetycznych, zaawansowane techniki obliczeniowe, kotły, turbiny, pompy, technologie spalania, silniki spalinowe, gospodarka energetyczna, elektrotechnika i elektronika, maszyny elektryczne, automatyka, perspektywiczne technologie energetyczne, sieci ciepłownicze, zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym.

Tok studiów ma jeden cel – przekazać studentom gruntowną wiedzę z zakresu technicznego, ekonomicznego i ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. Jaka droga zawodowa wiąże się z taką wiedzą? Absolwenci Energetyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie będą mogli znaleźć zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach ciepłowniczych, działach energetycznych i mechanicznych różnych zakładów przemysłowych. O czym jeszcze warto wspomnieć? O tym, że osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek przygotowane są do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Nie będzie niczym oryginalnym przyznanie, że dziedziny związane z pozyskiwaniem czy przetwarzaniem energii będą stawały się coraz ważniejsze i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć?

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Łukasz, student Energetyki mówi:

„ZUT staje się coraz ważniejszą uczelnią i studiowanie w niej staje się także coraz większym prestiżem. Co dla mnie ważne, nauka tutaj daje mnóstwo satysfakcji, a uzyskany dyplom otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę:

Absolwent kierunku Energetyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa dotyczącego energetyki,
 • zasad mechaniki, techniki połączeń, metod analizy wytrzymałościowej, metod obliczeń projektowych wybranych konstrukcji mechanicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • elektrotechniki, elektroniki i działania maszyn elektrycznych,
 • metod analizy liniowych układów dynamicznych,
 • miernictwa elektroenergetycznego oraz współczesnych systemów pomiarowych,
 • modelowania układów mechanicznych,
 • zarządzania dostawą i poborem energii zasilającej procesy i obiekty,
 • gospodarki odpadami, oczyszczania spalin, wpływu procesów energetycznych na środowisko,
 • zasad działania rynku energii i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • zakładach ciepłowniczych,
 • działach energetycznych i mechanicznych różnych zakładów przemysłowych,
 • auditingu energetycznym,
 • jednostkach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT 

Komentarze (0)