Mechatronika

Mechatronika

Mechatronika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku mechatronika na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • matematyka
 • elektrotechnika
 • grafika inżynierska
 • techniki wytwarzania
 • współczesne materiały konstrukcyjne
 • techniki obliczeniowe
 • wytrzymałość materiałów
 • bazy danych

 

Mechatronika, choć to jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia, to jednak niemała rzesza osób nie bardzo orientuje się, na czym on dokładnie polega. Wedle oficjalnej definicji, Mechatronika to dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, czyli tzw. urządzeń inteligentnych, które realizują wiele różnych zadań bez ingerencji człowieka. Co tak mocno przyciąga młodych ludzi do studiowania tej dyscypliny? Postęp automatyzacji produkcji przemysłowej sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nie maleje, a co ważniejsze, wzrasta i prawdopodobnie wzrastać będzie. Wniosek jest prosty. Aby stać się istotną częścią rozwoju technologicznego, należy wybrać naukę na kierunku Mechatronika. A w której uczelni? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których wymienić można: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę oraz sterowanie. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Mechatronika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to przygotowanie do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: fizyka, matematyka, elektrotechnika, grafika inżynierska, techniki wytwarzania, współczesne materiały konstrukcyjne, techniki obliczeniowe, wytrzymałość materiałów, bazy danych, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy robotyki, obrabiarki CNC, napędy elektryczne, napędy hydrauliczne i pneumatyczne, komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych, metody sztucznej inteligencji, podstawy zarządzania, teoria maszyn i mechanizmów. Realizowane w harmonogramie przedmioty podzielone są na moduły, czyli: moduł przedmiotów kształcenia ogólnego, moduł przedmiotów kształcenia podstawowego oraz moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego.

Jeśli nie wszyscy wiedzą czym zajmuje się mechatronika, to na pewno nie wiedzą także jak wygląda przestrzeń zawodowa dla osób, które wykształcone są w jej zakresie. Warto podkreślić, że specjalista w dziedzinie mechatroniki jest fachowcem doskonale znającym najbardziej nowoczesne dziedziny wiedzy, które wydają się wręcz nierozerwalne ze współczesną nauką i technologią. Dlatego, absolwenci Mechatroniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego, przemyśle lotniczym. Czy to wszystko? Nie. Praca czeka także w obszarze projektowanie i produkcji aparatury medycznej, urządzeń optycznych, obrabiarek, a nawet nowoczesnych zabawek. Trudno określić czy są to słowa przesadzonego optymizmu, czy też realia naprawdę wyglądają różowo, ale mawia się, że absolwenci studiów mechatronicznych nie bywają bezrobotni. I to może być kolejnym czynnikiem sprawiającym, że studentów tego kierunku przybywa.

Studia w Szczecinie to obszerny temat. To oczywiście dobrze, choć niektórym zbyt duży wybór sprawia kłopoty – także w zakresie kierunków kształcenia. Zatrzymajmy się przy Mechatronice. Którą uczelnie wybrać? Jeśli planujemy studiować w stolicy województwa zachodniopomorskiego to nie powinniśmy mieć z tym problemów. No, ale każdy kandydat ma prawo do najmniejszych wątpliwości.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Michał, student Mechatroniki mówi:

„Chciałem zdobyć wiedzę i umiejętności, które dadzą mi szerokie możliwości i wybór konkretnego zajęcia. Chciałem też studiować dziedzinę, która się rozwija i mnie także daje szansę na rozwój. Dlatego wybrałem Mechatronikę, czyli dziedzinę która rośnie w siłę i staje się po prostu niezbędna w dzisiejszych czasach. A dlaczego wybrałem studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym? Bo to świetna uczelnia, jedna z najlepszych w Polsce. A poza tym, nie wyobrażam sobie, że mógłbym żyć w jakimś innym mieście niż Szczecin.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę:

Absolwent kierunku Mechatronika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechaniki oraz wytrzymałości konstrukcji mechanicznych,
 • metrologii i systemów pomiarowych,
 • pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych,
 • cyklu życia urządzeń mechatronicznych, metodach diagnostyki ich awarii i stopnia zużycia oraz konserwacji,
 • doboru metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów i zadań inżynierskich,
 • posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych,
 • zarządzania, organizacji i bezpieczeństwa pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego,
 • przemyśle lotniczym,
 • biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • działach kontroli jakości,
 • ośrodkach badawczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechnicznej i Mechatroniki ZUT 

Komentarze (0)