Mikrobiologia stosowana

Mikrobiologia stosowana

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunki studiów

Mikrobiologia stosowana – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku mikrobiologia stosowana na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mikrobiologia stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia nieorganiczna
 • biologia komórki
 • techniki mikrobiologiczne
 • toksykologia ogólna
 • chemia organiczna
 • bakteriologia ogólna
 • mikrobiologia żywności
 • wirusologia
 • fizjologia człowieka

 

Mikrobiologia to po prostu jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów, czyli organizmów o mikroskopijnej wielkości. Nikt nie jest w stanie podważyć rozmiaru tej dziedziny, gdyż ma ona wpływ na życie każdego, ponieważ obejmuje chociażby immunologię, wirusologię, czy bakteriologię. Rozwój mikrobiologii datuje się od drugiej połowy XIX wieku i wiąże z udoskonaleniem technik mikroskopowych i laboratoryjnych, a został poprzedzony zastosowaniem mikroskopu. Jak ta dziedzina wygląda dzisiaj? Co niesie ze sobą rozwój? Wszystko to można sprawdzić wybierając na kierunek studiów Mikrobiologię stosowaną, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Właśnie tam, omawiany przez nas kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, dotyczącej wszystkich grup drobnoustrojów, opartej na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Studenci poznają zagadnienia związane z patogenami roślin, zwierząt i ludzi oraz metodami ich identyfikacji, zapoznają się z metodami analitycznymi i sposobami ich wykorzystania w ocenie jakości żywności i środowiska, jak również zaznajamiają się z podstawami technologii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Mikrobiologia stosowana w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mają przynieść wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Jeśli nie wiecie, czym mogą być tzw. kompetencje społeczne, to warto wyjaśnić, że są to zdolności samodzielnego stosowania pozyskanych na studiach umiejętności, a także zdolności współpracy z innymi ludźmi, bądź pracy w grupie. Aby osiągnąć wszystkie wspomniane założenia program studiów dzielony jest na moduły: moduł przedmiotów kształcenia ogólnego, moduł przedmiotów kształcenia podstawowego oraz moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego. O jakie przedmioty dokładnie chodzi? W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia, jak: chemia nieorganiczna, biologia komórki, techniki mikrobiologiczne, toksykologia ogólna, chemia organiczna, bakteriologia ogólna, mikrobiologia żywności, wirusologia, fizjologia człowieka, podstawy technologii mięsa, podstawy technologii mleczarskiej, biochemia kliniczna, parazytologia, mikrobiologia weterynaryjna, mikrobiologia lekarska, diagnostyka mikrobiologiczna.

Wiemy już, że specjalista w dziedzinie mikrobiologii zajmuje się badaniem drobnoustrojów i środowiska, w którym występują, czyli u ludzi, zwierząt i roślin. Domyślamy się, że jego zajęcie polega na analizowaniu, badaniu, wnioskowaniu, eksperymentowaniu. No, właśnie – ale gdzie może być jego miejsce pracy? Gdzie mogą zostać zatrudnieni absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Mikrobiologię stosowaną w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych, laboratoriach mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności, zakładach higieny weterynaryjnej, przemyśle kosmetycznym, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

Studia w Szczecinie to temat szeroki, gdyż miasto z ukoronowanym gryfem w herbie ma bardzo wiele do zaoferowania studentom. Wybieramy Mikrobiologię stosowaną. Na której uczelni? To chyba zrozumiałe.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Wiktoria, studentka Mikrobiologii stosowanej mówi:

„ZUT to świetna uczelnia, a Szczecin to świetne miasto. Nie da się przejść obojętnie obok takiego połączenia. Jestem najlepszym tego przykładem, gdyż na studia do Szczecina przyjechałam z Warszawy.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

MIKROBIOLOGIA STOSOWANA - ważne informacje

Mikrobiologia stosowana studia Szczecin

Mikrobiologia stosowana studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mikrobiologię stosowaną:

Absolwent kierunku Mikrobiologia stosowana w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekologii i ochrony środowiska,
 • roli i różnorodności biologicznej w biosferze oraz procesach w niej zachodzących,
 • czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących w żywności,
 • mikroorganizmów i procesów zachodzących z ich udziałem w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwa,
 • patogenów roślin, zwierząt i ludzi oraz metod ich identyfikacji,
 • oprzyrządowania i technik biotechnologicznych oraz ich wykorzystania w przeprowadzaniu bioprocesów,
 • budowy i funkcjonowania komórek i narządów,
 • metod analitycznych i ich wykorzystania w ocenie jakości żywności i środowiska,
 • technologii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • oceny jakości surowców, produktów i materiałów technicznych,
 • biotechnologii antybiotyków i lekooporności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mikrobiologia stosowana:

Absolwent kierunku Mikrobiologia stosowana w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych,
 • laboratoriach mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności,
 • zakładach higieny weterynaryjnej,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mikrobiologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Mikrobiologia stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Żywności i Rybactwa ZUT 

Komentarze (0)