Ogrodnictwo ZUT

Ogrodnictwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wiele osób traktuje ogrodnictwo jako dziedzinę, którą można zajmować się rekreacyjnie i hobbystycznie. Oczywiście, że tak, ale jest to także dyscyplina będąca konkretną przestrzenią wiedzy i umiejętności, na których opiera się działalność zawodową. Dla wyjaśnienia, ogrodnictwo jest działem rolnictwa, który obejmuje uprawę i hodowlę roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych oraz urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych. Brzmi poważnie? Zdecydowanie. Do wszystkich, którzy chcieliby zgłębić to dość szerokie zagadnienie skierowany jest kierunek kształcenia Ogrodnictwo, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, a prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Studenci poznają fizjologię roślin ogrodniczych, zagadnienia genetyki i biotechnologii, zasady uprawy roślin rolniczych i produkcji zwierzęcej, czy też technologię przechowywania i przetwarzania produktów ogrodniczych. Ponadto, zaznajamiają się z metodami analizy ekonomicznej, regułami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadami funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych. Kierunek kształci zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dzieli się na następujące specjalności:

 • Horiterapia i dekoracje roślinne,
 • Zielarstwo (na pierwszym stopniu),
 • Zrównoważona produkcja roślinna,
 • Produkcja owoców, warzyw i ziół,
 • Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: botanika, nawożenie i fizjologia roślin, ekologia i ochrona środowiska, genetyka i hodowla roślin ogrodniczych, dendrologia, ochrona roślin, szkółkarstwo, rynek ogrodniczy, rośliny ozdobne, sadownictwo, warzywnictwo, przechowalnictwo, integrowana produkcja owoców i warzyw, rozmnażanie roślin ogrodniczych w kulturach in vitro, uprawa roślin leczniczych, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni. Zajęcia realizowane w harmonogramie dzielą się na moduły: moduł przedmiotów kształcenia ogólnego, moduł przedmiotów kształcenia podstawowego, moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego.

Ogrodnictwo zawiera w sobie wiele różnych zagadnień, a co za tym idzie, aby wypełniać obowiązki w jego zakresie należy wykazywać się szeroką wiedzą i konkretnymi umiejętnościami. Jeśli posiadamy kompetencje, to jaką drogę zawodową możemy obrać? Absolwenci Ogrodnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, produkcji ogrodniczej, przemyśle przetwórczym owoców i warzyw, usługach i doradztwie ogrodniczym, czy też administracji. Warto wspomnieć, że ogrodnictwo jest dyscypliną uniwersalną, czyli taką, w ramach której można działać w niemal każdym miejscu na świecie, zatem solidny bagaż wiedzy i umiejętności połączony ze znajomością języka obcego może nam zapewnić drogę zawodową również poza granicami kraju.

Kierunki studiów w Szczecinie stanowią morze edukacyjnych możliwości. Stolica województwa zachodniopomorskiego to miasto, które może dać bardzo wiele młodym i głodnym wiedzy ludziom. Ale którą uczelnie wybrać do nauki? Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Ogrodnictwo, to warto sprawdzić szkołę wyższą, w której ten kierunek występuje.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Klaudia, studentka Ogrodnictwa mówi:

„Wybrałam studia na kierunku Ogrodnictwo nie dlatego, że moją pasją są rośliny. Moją pasją jest ogólnie przyroda i dobrze wiem, że uważnie pielęgnowana może dać bardzo dużo każdemu człowiekowi. Nauka w ZUT to przyjemność, spełnianie marzeń, rozwijanie zainteresowań. To miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie na najwyższym poziomie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad systematyki roślin,
 • fizjologii roślin,
 • mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji,
 • zasad hodowli i biotechnologii roślin,
 • funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • interpretacji zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka,
 • gleboznawstwa,
 • zasad funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych,
 • żywienia roślin ogrodniczych oraz wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne,
 • nasiennictwa ogrodniczego,
 • organizacji ochrony roślin ogrodniczych uprawianych w uprawie polowej, pod osłonami oraz w terenach zieleni,
 • technologii produkcji ogrodniczej: sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i leczniczych, szkółkarstwa,
 • dendrologii i zagospodarowania terenów zieleni,
 • technologii przechowywania i przetwarzania produktów ogrodniczych,
 • terapii ogrodniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • produkcji ogrodniczej,
 • firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni,
 • administracji,
 • usługach i doradztwie ogrodniczym,
 • przemyśle przetwórczym owoców i warzyw,
 • szkolnictwie,
 • samodzielnym gospodarstwie ogrodniczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ogrodnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

Komentarze (0)