Ogrodnictwo - Szczecin

Ogrodnictwo - Szczecin

Ogrodnictwo - Szczecin

Studia w Szczecin 

ogrodnictwo

Odkryj ogrodnictwo w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ogrodnictwo studia Szczecin 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku ogrodnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ogrodnictwo - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek ogrodnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Ogrodnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ogrodnictwo?

Jeśli rozważasz studia w zakresie ogrodnictwa, powinieneś/powinnaś wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

W zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ogrodnictwo w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OGRODNICTWO SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

OGRODNICTWO SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OGRODNICTWO SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

OGRODNICTWO SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ogrodnictwo w Szczecinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OGRODNICTWO W SZCZECINIE?

Ogrodnictwo to interdyscyplinarny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności odnoszących się do technologii produkcji ogrodniczej oraz organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z zakresu zielarstwa, a także nauczysz się oceniać jakość produktów ogrodniczych i surowców leczniczych oraz projektować i aranżować dekoracje roślinne. Zdobędziesz wiedzę w zakresie opracowywania i wykorzystywania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka.

Zajęcia odbywają się zarówno w przystosowanych do tego pracowniach laboratoryjnych i salach wykładowych, jak i w terenie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ogrodnictwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia w Szczecinie w zakresie ogrodnictwa możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (studia inżynierskie niestacjonarne). Studia magisterskie odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku) lub czterech semestrów (studia magisterskie niestacjonarne).

Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym prowadzone są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być realizowane zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień. 

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować ogrodnictwo niestacjonarnie. Pamiętaj, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia kierunku ogrodnictwo opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, kierunkowe, specjalizacyjne. Możesz rozwijać się w zakresie produkcji owoców, warzyw i ziół oraz roślin ozdobnych i kształtowania terenów zieleni.

Wszechstronne wykształcenie, które uzyskasz, obejmuje nauki fizyczne i chemiczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, rolnicze, leśne, a także weterynaryjne.

Poznasz prawa istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności w warunkach gospodarki rynkowej oraz metody analizy ekonomicznej. Nauczysz się wykorzystywać nowoczesną technologię produkcji ogrodniczej, utrzymywać tereny zieleni, organizować pracę w przedsiębiorstwie ogrodniczym, a także wykształcisz umiejętności kierownicze w zakresie kierowania zespołami ludzkimi.

Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OGRODNICTWO W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Ogrodnictwo trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku ogrodnictwo w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ogrodnictwo w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OGRODNICTWO W SZCZECINIE?

Absolwenci ogrodnictwa mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są przede wszystkim w przedsiębiorstwach ogrodniczych, zakładach zielarskich, firmach, które zajmują się produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ogrodnictwo:

 • centra ogrodnicze
 • hurtownie i giełdy owocowo-warzywne
 • gospodarstwa agroturystyczne
 • firmy, które zajmują się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów
 • firmy florystyczne
 • placówki terapeutyczne
 • firmy szkoleniowe i doradcze

Miejsce zatrudnienia bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Możesz zajmować się produkcją ogrodniczą, doradztwem ogrodniczym, a także świadczyć usługi związane z florystyką i dekoracją wnętrz.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Rozwiń

Komentarze (0)