Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

04.02.2022

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2022

Studia na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia w ZUT
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • akustyka wnętrz
 • elementy architektoniczne założeń zielonych
 • elementy wyposażenia wnętrz
 • historia sztuki i architektury
 • kolor i forma w projektowaniu

 

Mawia się, że najważniejsze jest wnętrze. To prawda, choć w przypadku niektórych dyscyplin równie istotne jest otoczenie. Na tej podstawie powstała dziedzina, która łączy w sobie dwie cechy i prowadzi do tego, aby każdy kto ją zgłębi stał się profesjonalistą w zakresie projektowania i realizacji różnych wnętrz i form przestrzeni w bezpośrednim związku z otoczeniem budynków. Kierunki studiów w Szczecinie to temat długi i szeroki, a wybór ich stanowi niemały wachlarz możliwości, ale jest jeden kierunek, który prowadzi do osiągnięcia wysokich kwalifikacji w omawianym zakresie. To Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Skierowane jest ono do osób, które posiadają zdolności rysunkowe powiązane z wnikliwą obserwacją rzeczywistości, pasjonują się architekturą wnętrz i wzornictwem, a także tych, których fascynuje przenikanie się architektury z naturą. A gdzie znaleźć ten kierunek? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jest on prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do działalności twórczej w obszarze projektowania architektury wnętrz, terenów wokół budynków i zieleni będącej częścią kompozycji wnętrz w budynkach oraz szeroko rozumianych działań plastycznych. To także przygotowanie do samodzielnego projektowania i nadzorowania projektów wykonawczych kompleksowych inwestycji obejmujących projekty wnętrz. Studenci poznają zagadnienia z zakresu instalacji budowlanych, zasad kompozycji przestrzennej, czy też organizacji procesów budowlanych. Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne prowadzące do bycia inżynierem architektem wnętrz i otoczenia.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mają na celu przekazanie wiedzy z różnych dyscyplin, a także rozwijanie kreatywności. W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: akustyka wnętrz, elementy architektoniczne założeń zielonych, elementy wyposażenia wnętrz, historia sztuki i architektury, kolor i forma w projektowaniu, geometria wykreślna, mechanika budowli, techniki i technologie w architekturze, instalacje we wnętrzach, technologie modelowania przestrzennego, dobór materiału roślinnego do wnętrz, projektowanie w przestrzeni zurbanizowanej, kształtowanie formy i bryły w przestrzeni otoczenia, zaawansowane techniki komputerowe. Realizowane zajęcia, oprócz szerokiej wiedzy, prowadzą do osiągnięcia wysokiego poziomu umiejętności z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw, a także kształtowania kolorystyki, oświetlania i elementów infrastruktury technicznej.

Projektowanie architektury wnętrz to sztuka, gdyż łączy w sobie pomysłowość, innowacyjność, a także wiedzę na temat realizacji kreatywnych projektów. A jak może wyglądać droga zawodowa osób, które ukończyły omawiany przez nas kierunek? Absolwenci Projektowania architektury wnętrz i otoczenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie staną się architektami wnętrz, projektantami wnętrz i otoczenia, projektantami otoczenia budynków, projektantami małej architektury. Oznacza to, że mogą podjąć zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, biurach projektowych, agencjach reklamowych, agencjach designerskich, czy też firmach budowlano- architektonicznych. Brzmi ciekawie? Na pewno tak, zwłaszcza że zawody szeroko związane z architekturą można wykonywać niemal w dowolnym miejscu na świecie. Dziedziny, w których sztuka przenika się z techniką nie posiadają granic i droga zawodowa możliwa jest, po prostu, wszędzie. Wszystko zależy od nas i naszych pomysłów.

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia. Studia w Szczecinie dają ogromny wybór, więc niektórym na pewno zakręci się w głowie od edukacyjnych propozycji. Ale skupmy się na omawianym kierunku.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Agnieszka, studentka Projektowania architektury wnętrz i otoczenia mówi:

„ZUT to uczelnia wyjątkowa. Dlaczego? Nie przekazuje wyłącznie wiedzy, ale także napędza do kreatywności, realizowania własnych pomysłów, uczy wykorzystywania własnej wyobraźni. Jeśli ponownie miałabym wybrać szkołę wyższą, to raz jeszcze wybór padłby na Szczecin i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA - ważne informacje

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia Szczecin

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia:

Absolwent kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie,
 • współczesnych tendencji w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury,
 • zasad zapisu graficznego projektu inżynierskiego,
 • instalacji budowlanych,
 • budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej oraz relacji między elementami kształtującymi przestrzeń,
 • technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących projektowania różnych kategorii obiektów,
 • form i zasad ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego,
 • materiałów stosowanych we wnętrzach architektonicznych i urbanistycznych,
 • fotografii i komunikacji wizualnej,
 • zasad organizacji procesów budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia:

Absolwent kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • architekt wnętrz,
 • projektant wnętrz i otoczenia,
 • projektant otoczenia budynków,
 • projektant małej architektury

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci kierunków studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)