Rolnictwo ZUT

Rolnictwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rolnictwo należy do najważniejszych działów polskiej gospodarki, a także najczęściej poruszanych problemów nie tylko w mediach, ale i swobodnych dyskusjach. Może to świadczyć o tym, że jest to dziedzina rozwojowa, która z każdym rokiem będzie miała większy wpływ na nasze życie. A skoro jest dziedziną rozwojową, to potrzebuje specjalistów, ekspertów, znawców tematu z prawdziwego zdarzenia. Gdzie mogą się oni wykształcić? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Właśnie ten oferowany jest kandydatom kierunek Rolnictwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Rolnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej oraz przekazanie im umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami tzw. zrównoważonego rozwoju. Studenci uczą się analizować procesy przyrodnicze warunkujące prowadzenie produkcji rolniczej, poznają techniczne i inżynieryjne uwarunkowania tej produkcji, a także zaznajamiają się z zasadami kierowania gospodarstwem rolnym w różnych jego formach własności. Rolnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to połączenie wiedzy biologiczno- chemicznej, ekologicznej, a także zagadnień ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją, jak również wiadomości na temat funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

Studia na kierunku Rolnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności:

 • Doradztwo w agroturyzmie,
 • Doradztwo rolnicze.

Harmonogramy zajęć dzielą się zaś na moduły: moduł przedmiotów kształcenia ogólnego, moduł przedmiotów kształcenia podstawowego i moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego. W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie zagadnienia jak: botanika, chemia, meteorologia i klimatologia, podstawy produkcji roślinnej, fizjologia roślin, geologia i gleboznawstwo, genetyka, chemia rolna, produkcja zwierzęca, ogólna uprawa roślin, maszyny i urządzenia rolnicze, ochrona środowiska, produkcja ogrodnicza, hodowla roślin i biotechnologia, przetwórstwo.

Mogłoby się wydawać, że absolwenci kierunku Rolnictwo po zakończeniu nauki zostają rolnikami. Oczywiście, że tak, ale jest to pojęcie bardzo szerokie i w jego ramach ujęte są różne obowiązki, które można wykonywać. Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek mogą znaleźć zatrudnienie w doradztwie rolniczym państwowym i prywatnym, przemyśle rolno- spożywczym, stacjach hodowli roślin, związkach branżowych i stowarzyszeniach producentów i gospodarstwach. Czy to wszystko? Nie. Absolwenci Rolnictwa mogą pracować także w samorządach, organizacjach ekologicznych, służbach celnych, czy towarzystwach ubezpieczeniowych. A wszystko to dzięki szerokiej wiedzy i wielu umiejętnościom, które pozyskali w toku nauki.

Jak już wspomnieliśmy, rolnictwo należy do istotnych działów gospodarki, zatem rolnictwo jako kierunek kształcenia należy do grona istotnych dziedzin, które można zgłębiać na studiach. Pomimo to, nie występuje w ofertach dydaktycznych każdej rodzimej uczelni, co można rozumieć jako jego elitarność. Chcąc studiować w Szczecinie nie ma obawy, że nie znajdzie się tego kierunku.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Bartosz, student Rolnictwa mówi:

„Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to zdecydowana czołówka polskiego kształcenia wyższego i nauka tutaj daje mnóstwo satysfakcji. Studiuję Rolnictwo i jestem więcej niż zadowolony, bo patrzy się na nie inaczej niż wszędzie, zdobywa się wiedzę innowacyjną, nowoczesną, taką, dzięki której ta dziedzina ma szansę intensywnego rozwoju.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rolnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Rolnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów,
 • prawidłowości funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • analizowania i opracowywania danych ze stacji meteorologicznej,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • produkcji roślinnej,
 • planowania i przeprowadzania właściwej ochrony roślin,
 • produkcji zwierzęcej,
 • techniki rolniczej,
 • prawodawstwa w zakresie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej,
 • sporządzania projektów organizacji terytorium gospodarstwa,
 • metod badań rolniczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • doradztwie rolniczym państwowym i prywatnym,
 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • stacjach hodowli roślin,
 • związkach branżowych i stowarzyszeniach producentów,
 • gospodarstwach,
 • samorządach,
 • organizacjach ekologicznych,
 • służbach celnych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Rolnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Rolnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

Komentarze (0)