Rybactwo

Rybactwo

Rybactwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku rybactwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rybactwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka środowiska wodnego
 • hydrochemia
 • anatomia i embriologia ryb
 • hydrobotanika
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • systematyka ryb
 • biologia ryb
 • fizjologia ryb
 • gospodarka rybacka na wodach otwartych

 

Co dokładnie oznacza zdanie „czuć się jak ryba w wodzie”? Teraz można to szczegółowo sprawdzić. W jaki sposób? Wybierając jako kierunek kształcenia – Rybactwo. Być może znajdą się osoby, które nawet z lekkim niedowierzaniem spojrzą na ten kierunek, dlatego należy wyjaśnić pokrótce na czym on polega i jakie zagadnienia w sobie skupia. Rybactwo jest dziedziną, której założeniem jest przekazywanie wiedzy o środowisku wodnym i zamieszkujących go organizmach roślinnych i zwierzęcych. Można je zgłębiać w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Właśnie tam proponowany jest kierunek Rybactwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest, jak wspomnieliśmy wcześniej, pozyskanie obszernej wiedzy na temat środowiska wodnego. Studenci uczą się nowoczesnych technologii hodowli ryb użytkowych i ozdobnych, biotechnologii stosowanej w środowisku wodnym i zarządzania gospodarką rybną. Poznają najnowsze technologie ochrony i monitoringu środowiska wodnego i żyjących w nim zwierząt, a także zagadnienia związane z biologią morza i ekoturystyką. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami oceny stanu zdrowotnego organizmów wodnych, technologii połowów i transportu ryb, technologii przetwórstwa i zabezpieczenia surowca. Rybactwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to także poznanie najnowszych technik eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek. Co warte zaznaczenia, dyplom uzyskany na omawianym kierunku umożliwia uzyskanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Między innymi: fizyka środowiska wodnego, hydrochemia, anatomia i embriologia ryb, hydrobotanika, genetyka, mikrobiologia, systematyka ryb, biologia ryb, fizjologia ryb, gospodarka rybacka na wodach otwartych, technika połowów, toksykologia rybacka, podstawy nurkowania swobodnego, oceanografia rybacka, ekologia i biologia morza, bioinżynieria środowiska wodnego, ochrona i rekultywacja wód, choroby organizmów wodnych.

Czy absolwenci Rybactwa, na rynku pracy, czują się jak ryba w wodzie? Prawdą jest, że przestrzeń zawodowa dla osób, które ukończyły omawiany przez nas kierunek kształcenia nie jest wcale najmniejsza. Mogą pracować w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej, rybackich gospodarstwach hodowlanych, laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach planujących i organizujących hodowle rybackie, ośrodkach zajmujących się hodowlą i dystrybucją ryb akwariowych, jednostkach administracji, gospodarstwach rybackich Agencji Skarbu Państwa.

Nie trzeba być znawcą w temacie rodzimego kształcenia wyższego, aby domyślać się, że kierunek Rybactwo nie należy do najpopularniejszych kierunków i nie występuje w ofercie dydaktycznej każdej uczelni. Natomiast, wiedzieć należy, że znaleźć go można w szczecińskiej uczelni.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Karol, student Rybactwa mówi:

„ZUT to świetna uczelnia, z której wychodzą znakomici profesjonaliści. Dobrze jest być częścią tej społeczności. ZUT to takie miejsce, w którym na każdym kroku spotkasz prawdziwych pasjonatów, zafascynowanych swoją dziedziną, niezależnie od tego, czy jest to Rybactwo, czy Inżynieria materiałowa.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rybactwo:

Absolwent kierunku Rybactwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w ekosystemach,
 • toksykologii środowiska wodnego,
 • drobnoustrojów i ich roli w środowisku wodnym,
 • biologii i taksonomii organizmów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem ryb i bezkręgowców mających znaczenie gospodarcze w rybactwie,
 • stosowanych technik w akwakulturze,
 • ekologii i ochrony środowiska wodnego,
 • składników pokarmowych oraz fizjologii żywienia organizmów wodnych,
 • budowy i funkcjonowania hydrobiontów,
 • technik rybołówstwa stosowanych w rybołówstwie morskim i śródlądowym,
 • budowy i eksploatacji statków rybackich,
 • metod i sposobów wytwarzania pasz dla organizmów wodnych,
 • wielkości biologicznych zasobów wód.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rybactwo:

Absolwent kierunku Rybactwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej,
 • rybackich gospodarstwach hodowlanych,
 • laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska,
 • jednostkach planujących i organizujących hodowle rybackie,
 • działach zajmujących się prognozowaniem połowów,
 • ośrodkach zajmujących się hodowlą i dystrybucją ryb akwariowych,
 • Polskim Związku Wędkarskim,
 • jednostkach administracji,
 • gospodarstwach rybackich Agencji Skarbu Państwa.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Rybactwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwie ZUT

Komentarze (0)