Rybactwo studia

Rybactwo studia - kierunek studiów

Kiedy słyszmy słowo “rybactwo” automatycznie widzimy oczami wyobraźni wędkę, łódkę, staw i łownienie ryb - a przynajmniej powinno być to skojarzenie większości osób. Okazuje się jednak, że rybactwo jest więcej, niż weekendowym wypadem nad jezioro, aby się zrelaksować - jest dziedziną z zakresu nauk o żywności, a wiedza przekazywana na kierunku studiów o tej tematyce pochodzi z zakresu ekologicznej ochrony wód, fauny i flory zbiorników wodnych oraz technologii hodowli ryb użytkowych i ozdobnych. Gospodarka rybacka jest zespołem czynności planowanych i skoordynowanych ze sobą, które mają na celu zarządzanie organizmami wodnymi w racjonalny, ekonomiczny sposób oraz zgodnie z założeniami ekologii i ochrony przyrody. Można podzielić rybactwo na trzy poddziedziny - rybołówstwo słonowodne i rybołówstwo śródlądowe, zabiegi mając na celu utrzymanie naturalnej flory i fauny zbiorników wodnych oraz chów i hodowlę.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną naukami przyrodniczymi, dotyczącymi ochrony środowiska, a w szczególności akwenów wodnych i chciałbyś poświęcić się temu profesjonalnie oraz w szkole przodujesz w takich przedmiotach jak biologia, chemia czy matematyka - studia na kierunku rybactwo powinny odpowiadać Twoim zainteresowaniom i planom zawodowym.

Jako student tego kierunku zostaniesz wyszkolony, aby umieć rozpoznać stan zdrowotny ryb, jak technicznie je poławiać, zabezpieczać oraz transportować, rekultywować środowisko wodne, jak zarządzać przedsiębiorstwem rybackim oraz w wielu innych przydatnych w rybactwie zajęciach.

Zanim staniesz się absolwentem będziesz uczęszczać na takie zajęcia z zakresu takich nauk jak matematyka, fizyka, biologia, mikrobiologia, genetyka, chemia, biochemia, hydrochemia, taksonomia ryb, anatomia i embriologia ryb, metoda chowu i hodowli ryb, ekologia i ochrona wód, rybactwo na wodach otwartych, choroby ryb i toksykologia, wylęgarnictwo i tym podobne na przykład poruszające prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rybactwo 


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia przedsiębiorstw rybackich
 • gospodarowania zbiornikami wodnymi
 • chowu ryb
 • układania receptur pasz dla ryb
 • technik produkcji materiału zarybieniowego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rybactwo


Absolwent kierunku rybactwo znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • właściciel gospodarstwa rybackiego
 • ośrodkach zarybieniowych
 • kierownik gospodarki na jeziorze, zbiornikach wodnych i zaporach
 • produkcji i obrocie rybami akwariowymi
 • rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych
 • administracji

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku rybactwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RYBACTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RYBACTWO

Komentarze (0)