Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunki studiów

Technologia chemiczna – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku technologia chemiczna na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • zarządzanie jakością i produktami chemicznymi
 • maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego
 • elementy automatyki i pomiary
 • analiza techniczna

 

Dla niektórych chemia stanowi barierę trudną do przejścia i dziedzinę, z którą chcieliby mieć jak najmniej wspólnego. Gdy mowa o technologii chemicznej zawrót głowy staje się jeszcze większy, gdyż niektórzy nawet nie wiedzą na czym ona polega. Według oficjalnej definicji, technologia chemiczna to dyscyplina naukowa o procesach wytwarzania produktów w wyniku przemian chemicznych, fizykochemicznych i zawartości energii, w których następuje zmiana składu i właściwości wyjściowych surowców. Czy wszystko wydaje się zrozumiałe? Dla zainteresowanych tą dyscypliną, na pewno tak. Mogą oni rozpocząć studia na kierunku Technologia chemiczna, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Studenci dowiadują się jak wytwarzane są gazy techniczne, jak produkuje się kwasy, sodę, nawozy sztuczne, a także poznają procesy elektrolizy i elektrochemii, procesy oczyszczania wody i ścieków. Ponadto, zapoznają się z przemysłem petrochemicznym oraz materiałami, które otaczają nas w życiu codziennym, w postaci opakowań, farb, klejów, czy też materiałami wykorzystywanymi w farmacji i medycynie.

Liczne specjalności wyraźnie wskazują, że technologia chemiczna to szeroka dziedzina, a każdy jej obszar specjalizacyjny ma na celu rozwijanie konkretnych umiejętności i przekazywanie szczegółowej wiedzy. Dla przykładu można wymienić: podstawy procesów biotechnologicznych, wykorzystywanych w inżynierii środowiska oraz do wytwarzania produktów przemysłowych i specjalnego przeznaczenia; technologie wody, oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów i zanieczyszczeń; nowe technologie i modernizację obecnie stosowanych procesów z uwzględnieniem zasad ograniczenia ujemnego wpływu przemysłu chemicznego nieorganicznego na środowisko. A jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego, elementy automatyki i pomiary, analiza techniczna, inżynieria chemiczna, termodynamika techniczna i chemiczna, przemysłowe laboratorium technologiczne, chemia fizyczna polimerów, metody analizy związków organicznych, rozwój technologii chemicznych.

Dla przeciętnego człowieka technologia chemiczna to zupełna abstrakcja. Nie powinniśmy się temu dziwić, gdyż studia na tym kierunku do najprostszych nie należą. A jak wygląda rynek pracy? Obecnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wzrasta, chociaż przez fakt, iż technologię chemiczną wybiera całkiem spora rzesza kandydatów, konkurencja jest niemała. A jaka praca czeka na absolwentów? Osoby, które ukończyły Technologię chemiczną w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, firmach zajmujących się produkcją i przerobem paliwa jądrowego, organizacjach ekologicznych, biurach projektowych i zapleczu naukowo- badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Czy przestrzeń zawodowa wydaje się nieduża? Nie powinna. Realizowane specjalności mówią wyraźnie jak wiele zadań i w jak wielu gałęziach mogą sprawdzić się specjaliści w omawianej przez nas dyscyplinie.

Szczecin jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Justyna, studentka Technologii chemicznej mówi:

„Studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym to strzał w dziesiątkę. Nauka tutaj solidnie przygotowuje do wykonywania obowiązków w przyszłym życiu zawodowym, zatem każdy student będzie mieć pewność, że zostanie ważnym graczem na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - ważne informacje

Technologia chemiczna studia Szczecin

Technologia chemiczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • termodynamiki technicznej i chemicznej,
 • kinetyki i katalizy procesów chemicznych,
 • metod identyfikacji, oznaczania składu oraz charakteryzowania produktów przemysłu chemicznego,
 • budowy reaktorów chemicznych i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i eksploatacji aparatury przemysłu chemicznego,
 • technologii wody i ścieków,
 • prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii,
 • opracowywania modeli procesów chemicznych,
 • oddziaływania procesów technologicznych na środowisko,
 • zjawisk powierzchniowych zachodzących na granicy faz w powiązaniu z katalizą homogeniczną i heterogeniczną,
 • technik i metod wydzielania, identyfikacji i charakteryzowania produktów chemicznych,
 • metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych,
 • firmach zajmujących się produkcją i przerobem paliwa jądrowego,
 • oczyszczalniach,
 • biurach projektowych,
 • instytucjach badawczych,
 • sektorach administracji,
 • zapleczu naukowo- badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych,
 • organizacjach ekologicznych,
 • placówkach zajmujących się medycyną nuklearną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Technologia chemiczna  - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

Komentarze (0)