Transport

Transport

Transport – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku transport na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy transportowe
 • ekonomika transportu
 • infrastruktura transportu
 • środki transportu
 • silniki samochodowe
 • teoria ruchu samochodów
 • infrastruktura transportu naziemnego i powietrznego

 

Transport to droga rozwoju, ładunek praktycznych umiejętności i kierunek do kariery zawodowej. Jest dziedziną, która od kilku lat staje się coraz ważniejsza i popularniejsza, a ponadto należy do grona najbardziej rozwojowych dyscyplin. Współczesny świat, w którym zacierają się granice potrzebuje i potrzebować będzie specjalistów z zakresu szeroko pojętego transportu i zasad jego funkcjonowania w nowoczesnym stylu. Kierunki studiów w Szczecinie to temat długi niczym autostrada, zatem który dokładnie odpowiada za pozyskanie wiedzy w omawianym zakresie? Kierunek Transport w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Studenci przygotowują się do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, jak również organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, czy też pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Skoro omawiany przez nas kierunek kształcenia realizowany jest na dwóch wydziałach, to jakie różnice występują między nimi? Transport na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki zakłada przede wszystkim zdobycie wiedzy z zakresu budowy i działania pojazdów samochodowych oraz procesów ich eksploatacji. Transport na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu to szersze spojrzenie na jego problematykę, uwzględniając różnorodne środki transportowe i ładunki (na przykład: skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa).

Jakie przedmioty występują w programach nauczania? Na przykład: systemy transportowe, ekonomika transportu, infrastruktura transportu, środki transportu, silniki samochodowe, teoria ruchu samochodów, infrastruktura transportu naziemnego i powietrznego, infrastruktura transportu wodnego, logistyka, badania homologacyjne, systemy zarządzania jakością w transporcie, systemy zarządzania środowiskowego w transporcie, badania operacyjne, europejska polityka transportowa, spedycja, modelowanie procesów transportowych.

Może się wydawać, że skoro transport jest tak szeroką dziedziną, to obszar zawodowy również do najmniejszych nie należy. To prawda. Absolwenci kierunku Transport w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, bazach i stacjach przesyłowych paliw, portach i przeładowniach, instytucjach dozoru transportowego, terminalach. Idąc na studia warto mieć w głowie myśl o tym, że jest to dziedzina, która będzie pracowała nad podwyższaniem swoich standardów. Pomimo, iż samochody, samoloty i statki zawsze będą fundamentem tej dyscypliny, to i tak nie wiadomo jak będzie ona wyglądała za dziesięć, czy dwadzieścia lat.

Studia w Szczecinie to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Transport, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Damian, student Transportu:

„Studia w ZUT to najlepsze przygotowanie do drogi zawodowej. Studiuję Transport i na zajęciach poznaję go od każdej strony, badam dokładnie, aby nie miał przede mną tajemnic. Wybrałem ZUT bo tutaj kształci się prawdziwych specjalistów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobędziesz studiując Transport :

Absolwent kierunku Transport w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania materiałów inżynierskich w transporcie,
 • projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • organizacji i zarządzania w transporcie wodnym i lądowym,
 • infrastruktury transportu wodnego i lądowego,
 • technik przeładunku i przechowywania paliw,
 • zabezpieczeń procesów transportowych,
 • przepisów prawnych dotyczących obrotu żywnością,
 • infrastruktury transportowej łańcucha chłodniczego,
 • diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • szybkich i bezpiecznych procesów przechowywania i transportu ładunków szybko psujących się.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • centrach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności,
 • służbach zaopatrzenia i kooperacji,
 • przedsiębiorstwach żeglugowych,
 • bazach i stacjach przesyłowych paliw,
 • zakładach chemicznych,
 • portach i przeładowniach,
 • instytucjach dozoru transportowego,
 • terminalach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Komentarze (0)